close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2023'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Zonder Kunstenaars Geen K...
'Less Is Less' edition
Lázara Rosell Albear, Si...
NICC editiemap 2018
NICC editiemap 2017
NICC editiemap 2015
Mo(u)vements, NICC editie...
NICC editiemap 1999
Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
Terugvordering culturele ...
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
NICC reageert op advies van Nationale Arbeidsraad

 

Op 17 juli 2012 werd in de Nationale Arbeidsraad het advies betreffende het kunstenaarsstatuut goedgekeurd.

 

Wat NICC zeer positief acht in het advies:

1.     de intentie om de rechtszekerheid voor kunstenaars te verhogen

2.     het behoud van artikel 1bis RSZ-wet of het principe van ‘vermoeden van werknemerschap’; hiermee bevestigt de NAR het belang van sociale bescherming voor kunstenaars zonder arbeidsovereenkomst en zonder een band van ondergeschiktheid

3.     gelijkschakeling tussen uitvoerende en scheppende kunstenaars in de werkloosheidswetgeving

4.     gesubsidieerde instellingen worden aangemoedigd om klassieke arbeidsovereenkomsten te sluiten met kunstenaars

 

 

Voor volgende elementen uit het advies formuleerde NICC een aantal belangrijke aandachtspunten:

 

1.     De uitbreiding van de cachetregeling naar scheppende kunstenaars is een zeer goede zaak, maar dit zal nog een beperkt aantal beeldend kunstenaars ten goede komen, omdat het gros niet in opdracht werkt

2.     NICC heeft begrip voor een uitbreiding van de controlemechanismen, maar vraagt dat de voordeelregelingen maximaal ten goede zouden komen van de beroepsgroep van kunstenaars waarvoor ze bedoeld zijn zonder de administratieve last juist voor deze groep te verhogen.

3.     NICC vraagt geen onderscheid te maken tussen amateur/professionele kunstenaar en de eventuele definities hiervan, maar, zoals reeds in de programmawet van 2002 bepaald, de definitie van de artistieke prestatie als uitgangspunt te nemen voor controle.

4.     NICC vraagt dat binnen de Commissie Kunstenaars, voor wie binnen dit advies een belangrijke taak is weggelegd, een correcte vertegenwoordiging van de begroepsgroep kunstenaars wordt opgenomen.

 

Daarnaast vestigde NICC de aandacht op volgende ontbrekende elementen in het advies die betrekking hebben op de leefbaarheid van de hedendaagse kunstenaarspraktijk:

1.     uitbreiding fiscale maatregelen voor kunstenaars/kunstenorganisaties; tax shelter, kunstkoopregeling, fiscale aftrekbaarheid van giften in personenbelasting,…

2.     aanpassing zelfstandigenstatuut

3.     huidige werkloosheidsreglementering bemoeilijkt heroriëntatie oudere kunstenaars

4.     de discussie opstarten over een CAO Beeldkunsten

Begin augustus werd NICC samen met andere steunpunten en belangenbehartigers uitgenodigd op een overleg van Vlaams kabinet Cultuur van minister Schauvliege om van gedachten te wisselen over deze materie. NICC en VOBK communiceren nu hun standpunt en federale prioriteiten naar zowel de Vlaamse als federale bevoegde ministers.

 

Het verslag van dit overleg met de belangrijkste adviezen van de NAR en de standpunten van NICC kan je hier lezen. 

Daarnaast formuleerde NICC samen met VOBK gezamenlijke federale prioriteiten die ze samen overmaakten aan het Vlaams kabinet van Cultuur.