NICC

X

KUNSTWERKCOMMISSIE UPDATE

Misschien wist je het al maar sinds 1 januari 2024 is de nieuwe regelgeving van “het zogezegde kunstenaarsstatuut” van kracht en is het niet langer enkel de RVA die beslist of je een professioneel kunstwerker bent maar de kunstwerkcommissie Working In The Arts.

Ondertussen werden de eerste aanvragen voor het kunstwerkattest beoordeeld en geadviseerd door de Beperkte Kamer 1 die naast beeldende kunsten ook literatuur en strip behandelt. In Beperkte Kamer 1 zetelen afgevaardigde kunstwerkdeskundigen van NICC vzw, de Vlaamse Auteursvereninging, SOTA, Artists United samen met afgevaardigden van het ACV, SOCIARE, RSZ en RSVZ. Niet vergeten voor de kunstwerkuitkering moet je dan weer wel bij je uitbetalingsinstelling of vakbond en RVA zijn.

De commissieleden kunnen alvast beamen dat ze beschikken over een zekere autonomie en eerder worden ondersteund door de administratie sociale zekerheid dan dat ze worden geleid.

We willen ook even benadrukken dat het hele WITA-traject en het hervormde kunstenaarsstatuut bovendien toekomstperspectieven voor professionalisering biedt die verder reiken dan enkel toegang tot de sociale zekerheid voor kunstenaars. Met het gewoon kunstwerkattest kan je alvast rekenen op een extra voordelige primo startersregeling, mag je inkomsten verwerven uit auteursrechten, kan je ook gebruik maken van de kunstwerkcontracten artikel 1bis. Bovendien, eens je het kunstwerkattest plus of starter hebt en kan rekenen op de kunstwerkuitkering kan je het eenvoudig combineren met een activiteit als zelfstandige in bijberoep. Niet onbelangrijk is dat de kunstwerkuitkering niet regressief is gedurende de volledige aanvraagperiode (3 jaar) van de uitkering. En kan je als kunstwerker tijdens een periode van werkeloosheid ook niet verplicht worden om opdrachten aan te nemen die niet artistiek, artistiek-technisch of artistiek ondersteunend zijn.

Voor zij die een aanvraag voor het kunstwerkattest willen indienen geven we hier eerst nog enkele tips en dan nog wat links naar de meest relevante info. Vragen over je aanvraag kunstwerkattest kan je direct stellen aan het WITA-team van de administratie sociale zekerheid. Dit kan telefonisch 02/528 62 57, via het contactformulier https://www.workinginthearts.be/nl/professioneel/contact en ter plaatse na afspraak.

Voor vragen over je specifieke situatie en een correct adviesgesprek over de statuten en kunstwerkuitkering kan je steeds terecht bij Cultuurloket!

Tips & Tricks:

  • Informeer je goed, lees de FAQ’s en bestudeer de handleiding op het WITA-platform, ze zijn je belangrijkste leidraad voor een goede aanvraag en neem zeker je tijd. 
  • Voor de aanvraag van elk kunstwerkattest moet je steeds bruto inkomsten invullen en bijhorend bewijsmateriaal aandienen zoals bv. je loonfiches, individuele rekening of bankafschriften. Zorg dat de commissieleden wel kunnen bepalen of die inkomsten uit artistieke prestaties voortkomen door er ook bv. je contracten, afspraken of C4’s bij te voegen. Maak eveneens duidelijk wanneer je inkomsten uit auteursrechten komen.
  • Je mag evenzeer je inkomsten uit activiteiten als zelfstandige of bijberoeper aangeven bij je aanvraag.
  • Voeg een CV en portfolio toe zodat de commissie de context of biotoop en het stadium van je artistieke praktijk kunnen inschatten.
  • Vraag je het gewoon kunstwerkattest aan voor de primo starterregeling, 1bis contracten, enz., dan hoef je in principe de vragen voor het kunstwerkattest starter niet in te vullen.
  • Motiveer je aanvraag zo duidelijk mogelijk, beantwoordt onderbouwd en genuanceerd de gevraagde omschrijvingen en tekstvakken. Geef misschien ook aan wat je ambities zijn en gebruik stellig officiële documenten als bewijsmateriaal.
  • Wanneer men vraagt naar de bestede tijd kan je het aantal gepresteerde/vergoede dagen optellen met het aantal dagen dat je denkt aan onzichtbare arbeid te hebben besteed. Het lijkt de commissie op lange termijn wel interessant om te weten waar de balans ligt tussen hoeveel tijd kunstenaars besteden en daar effectief voor worden vergoed.
  • Als de commissie zich vragen stelt bij een van de aspecten en voorwaarden van je aanvraag dan kunnen en zullen ze je bijkomende vragen stellen. Het is de taak van de commissie om je dossier van aanvraag tot bekendmaking af te handelen in drie maanden tijd maar dat kan afwijken als er bijkomende vragen worden gesteld en je niet spoedig antwoordt. Je dossier wordt dus on-hold gezet tot wanneer je antwoordt, hou dus alleszins het platform en je mailboxen in het oog wanneer je een aanvraag hebt ingediend. Let wel de behandeltermijn van 3 maand begint wel pas nadat het dossier volledig werd verklaard door het secretariaat en doorgaat naar de beperkte kamer.

 

Meer Info:

WITA:

 

Cultuurloket:

 

RVA infoblad:

Engagement

close

NICC

NICC