NICC

X

NICC x 25

07.12.2023 - 28.12.2023

NICC x 25

Opening: 07.12.23

Te zien/On view: 07-28.12.23

Locatie/ Location: Zaal 1, S.M.A.K. Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

NL Voor haar 25ste verjaardag trekt NICC naar Gent met een groot feest dat zal plaatsvinden in S.M.A.K.

Al een kwart eeuw komt onze artist-run organisatie op voor individuele kunstenaars. We hebben organisaties meegeïnitieerd zoals BAM (vandaag gekend als Kunstenpunt) en Studio Start (vandaag gekend als Morpho), we verspreidden tal van modeldocumenten die professionele kunstenaars nodig hebben in hun praktijk en drongen aan op het belang van subsidiëring van de beeldende kunsten — allemaal met als doel de sociaaleconomische situatie van de beeldend kunstenaar te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we de meningen en bezorgdheden van kunstenaars verzameld om een richtlijn te creëren die zal worden doorgegeven aan politici en beleidsmakers in de vorm van een document genaamd ‘memorandum’. Ter gelegenheid van NICC x 25 willen we het geschreven memorandum uitbreiden met een manifest door beeldend kunstenaars, waarvoor we kunstenaars uitnodigen om hun voorstellen in te dienen. Deze publicatie wordt uitgegeven door Stockmans Art Books. Bovendien zullen enkele concepten uit deze publicatie uitgevoerd worden in Zaal 1 in S.M.A.K.

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid, S.M.A.K., Stockmans Art Books, De Krook, Tex Mex, SOFAM

 

EN For its 25th anniversary, NICC is heading to Ghent with a big party that will take place at S.M.A.K..

 For a quarter of a century, our grassroots, artist-run organisation has been advocating for individual artists. We have co-initiated organisations such as BAM (known today as Kunstenpunt) and Studio Start (known today as Morpho), we distributed numerous model documents that professional artists need in their practice, and pushed the importance of subsidising the arts — all with the aim of bettering the socio-economical situation of the visual artist.  

The past year we have been collecting artists’ opinions and concerns to create a guideline that will be passed on to politicians and decision-makers in the form of a document called a ‘memorandum’. On the occasion of NICC x 25, we want to enhance the written memorandum by incorporating a visual artists’ manifesto and inviting artists to submit their proposals for it. This publication will be published by Stockmans Art Books. Moreover, some of the concepts from the publication will be displayed in Zaal 1 at S.M.A.K. 

 

With the support of the Flemish Government, S.M.A.K., Stockmans Art Books, De Krook, Tex Mex, SOFAM

 

S.M.A.K. Gent

close

NICC

NICC