NICC

X

FRONT ROW: Jim Shaw

10.02.2024 - 10.02.2024

Jim Shaw

🎨 NICC en M HKA bundelen hun krachten voor een gloednieuwe lezingenreeks: FRONT ROW! We trappen af met niemand minder dan de internationaal gerenommeerde kunstenaar Jim Shaw.

Op zaterdag 10 februari (19:00) verwelkomen we Jim Shaw in De Cinema voor een boeiend gesprek met curator Anne-Claire Schmitz over zijn werk en zijn nieuwe solotentoonstelling “The Ties That Bind” in het M HKA. Duik mee in zijn eigenzinnige beeldtaal, doordrenkt met referenties uit de Amerikaanse cultuur, en ontdek zijn focus op de frictie tussen conservatieve en progressieve denkkaders.

Speciaal voor M HKA creëerde Shaw het audiovisuele werk “The Electronic Monster and Thirteen Ghosts”, geïnspireerd door zijn eerste ervaring met monsterfilms als kind. Na het gesprek vertonen we de cult-horrorfilm “13 GHOSTS” (1960), waar een huis met dertien zichtbare geesten voor een onvergetelijke ervaring zorgt.

FRONT ROW is een maandelijkse reeks kunstenaarsgesprekken georganiseerd door M HKA en NICC gedurende 2024. Het biedt een open platform voor diverse artistieke vormen, waaronder talks, ideeënpresentaties en lezingperformances. Luister naar inspirerende reflecties over kunst, cultuur en samenleving door enkele van de meest prikkelende kunstenaars van vandaag.

Deze reeks, medegeorganiseerd door M HKA en NICC, komt voort uit een gedeelde basis van het ondersteunen van kunstenaars, het koesteren van internationale perspectieven en het genereren van discussie. Een warm welkom aan iedereen voor boeiende gesprekken en diverse perspectieven!

🗓️ Frequentie: maandelijks
📍 Locatie: M HKA auditorium, Antwerpen (met uitzonderingen)
🍹 Speciale traktatie voor FRONT ROW-gasten: een gratis drankje van het huis. Proost op inspirerende conversaties en diverse inzichten!
Meer info: hier.

🎨 NICC and M HKA join forces for an exciting new lecture series: FRONT ROW! We kick off with none other than the internationally renowned artist Jim Shaw.

On Saturday, February 10th (7:00 PM), we welcome Jim Shaw to De Cinema for a captivating conversation with curator Anne-Claire Schmitz about his work and his new solo exhibition, “The Ties That Bind,” at M HKA. Dive into his unique visual language, infused with references from American culture, and explore his focus on the friction between conservative and progressive thought frameworks.

Especially for M HKA, Shaw created the audiovisual piece “The Electronic Monster and Thirteen Ghosts,” inspired by his first experience with monster films as a child. After the discussion, we’ll screen the cult horror film “13 GHOSTS” (1960), where a house with thirteen visible ghosts provides an unforgettable experience.

FRONT ROW is a monthly series of artist talks organized by M HKA and NICC throughout 2024. It offers an open platform for various artistic forms, including talks, idea presentations, and lecture performances. Listen to inspiring reflections on art, culture, and society by some of today’s most thought-provoking artists.

This series, co-organized by M HKA and NICC, stems from a shared foundation of supporting artists, nurturing international perspectives, and generating discussions. A warm welcome to everyone for engaging conversations and diverse perspectives!

🗓️ Frequency: Monthly
📍 Location: M HKA auditorium, Antwerp (with exceptions)
🍹 Special treat for FRONT ROW guests: a complimentary drink from the house. Cheers to inspiring conversations and diverse insights!

More info: here.

M HKA

close

NICC

NICC