NICC

X

NICC talk – Céline Mathieu

NL Deze NICC Talk is voortgevloeid uit de werkgroep ‘Leven als een kunstenaar’. Tijdens het event neemt Céline Mathieu het woord om over haar artistieke praktijk te spreken.’Parameters‘ is een artist talk die (in het Engels) gegeven wordt. Céline Mathieu’s huidige onderzoek ‘Conditions for Raw Materials’ bestudeert hoe je tentoonstellingen kan maken zonder opslagruimte en een bewustzijn omtrent de levensduur van materialen voor en na de tentoonstelling. Daarnaast streeft CDFRM naar speelse transparantie rond de financiële omstandigheden van kunstenaars (honoraria, productie budgetten e.a.) en het gebruik van fictie als instrument om tentoonstellingen te archiveren. Leven en werk lopen voortdurend in elkaar over, de kunstenaar leeft tussen steden vanuit enkele handtassen en werkt aan conceptuele en zintuiglijke installaties die audio, geur, tekst, performance en verschillende materialen omvatten.

 

EN This NICC Talk grew out of the Focus Group ‘Living Like an Artist’. During the event, Céline Mathieu will take the floor with the artist talk ‘Parameters’ to talk about her artistic practice. ‘Parameters’ is an English-spoken artist talk. Céline Mathieu’s current research ‘Conditions for Raw Materials’ looks at how to make exhibitions without being left with storage and being conscious of the life of materials before and after the exhibition. CDFRM also seeks playful transparency around artist’s financial conditions (fees, production budgets e.a) and the use of fiction as a tool to archive exhibitions. Life and work conditions continuously bleeding into each other, the artist lives between cities from a few handbags, working on conceptual and sensory installations that encompass audio, scent, text, performance and different materials.

Video & Audio

close

NICC

NICC