NICC

X

VACATURE ALGEMEEN COÖRDINATOR MET ZAKELIJK PROFIEL

NICC – de vereniging van en voor de beeldend kunstenaars in Vlaanderen en Brussel – is op zoek naar een algemeen coördinator: een verbindster of verbinder, met een gerichte visie op de centrale rol en positie van de kunstenaars in de kunstensector. Beschik jij over een zakelijk profiel met beleids- en managementvaardigheden in combinatie met een gezonde dosis idealisme? Dan horen we graag van jou!

ALGEMEEN

NICC is al 25 jaar lang de actieve non-profit organisatie in Vlaanderen en Brussel, die zich inzet voor de sociaal-economische belangen van de beeldende kunstenaars. NICC vervult haar missie door middel van een programma dat zowel artistieke initiatieven als beleidsmatig engagement stimuleert bij kunstenaars, beleidsmakers en het publiek. Als bemiddelaar tussen deze partijen streven we naar een hechte en duurzame beeldend kunstensector die in staat voor de zorg voor de kunstenaar, zijn kunst en praktijk. NICC vormt een platform waar kunstenaars, ongeacht hun achtergrond of identiteit, elkaar op een gelijkwaardige manier kunnen ontmoeten en samenwerken.

Onze unieke positie als netwerkorganisatie van de beeldende kunstenaar stelt ons in staat om cruciale thema’s aan te pakken die verband houden met de maatschappelijke en sociaal-economische situatie van kunstenaars, zoals toegang tot de sociale zekerheid dankzij Working In the Arts en inclusieve toegang tot een professionele praktijk als beeldend kunstenaar.

In haar inhoudelijke werking ziet NICC reflectie als haar kernfunctie en het bestuursorgaan heeft diversiteit als centraal thema omarmd voor de komende beleidsperiode. Het onderzoek binnen dit thema zal artistieke strategieën omvatten die bestaande perspectieven binnen het kunstenveld uitdagen en herdefiniëren. We willen hiermee diversiteitskwesties zoals gendergelijkheid, dekolonisatie, milieu/klimaat en neurodiversiteit aanpakken om de bestaande hiërarchische structuren binnen de kunstwereld te bevragen en positief te beïnvloeden.

Als Algemeen Coördinator zal je samenwerken met een nog aan te werven communicatie-/projectmedewerker. In nauwe samenwerking met deze collega zal je het dagelijkse bestuur coördineren, werk je samen met gedreven kunstenaars, bepaal je het beleid en de strategische richting, en leg je verantwoording af aan het bestuursorgaan.

Momenteel delen we een kantoor met Kunstenpunt en we hebben permanente zichtbaarheid dmv. onze vitrine in Anderlecht.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 

  • Als leidinggevende werk je actief mee aan een gezonde, inclusieve en stimulerende werkomgeving. Je staat in voor het personeelsbeleid en de samenwerking met kunstenaars en bent de belangrijkste verbinding met het bestuur. Je bent een teamcoach en je coördineert, delegeert en motiveert.
  • Je vertaalt, in nauwe samenwerking met het bestuursorgaan en andere medewerker, de doelstellingen en ambities van de organisatie in een beleidsplan. Je zal NICC verder helpen om een voorbeeldrol op te nemen naar de implementatie van fair practice, goed bestuur, en cultural governance.
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de zakelijke en financiële planning en je staat in voor het efficiënt begroten van de uitgaven en het optimaliseren van alle mogelijke inkomsten. Hiervoor werk je nauw samen met de projectmedewerker en krijg je ondersteuning van onze boekhouder. Samen met de collega zal je subsidiedossiers opmaken, alsook zoeken naar andere manieren om een duurzaam financieel beleid te garanderen.
  • Je faciliteert de implementatie van de inhoudelijk/artistieke visie zoals – deze is uitgezet in samenwerking met het bestuursorgaan – doorheen de volledige werking van NICC.
  • Je vertegenwoordigt NICC, bij Vlaamse, federale en internationale overheden en andere instanties. Je bent het aanspreekpunt voor bestuurders, kunstenaars, beleidsmakers en projectpartners. Je ziet een grote uitdaging in het verder uitbouwen van een nationaal en internationaal netwerk.

 

JOUW PROFIEL

● Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een relevante functie binnen de kunstensector.
● Je wil je inzetten voor de belangen van beeldende kunstenaars én kunstwerkers.
● Je hebt ervaring met leidinggeven en het aansturen van medewerkers.
● Je hebt ervaring met het aanvragen van stedelijke, Vlaamse en Europese subsidies en aanvullende fondsenwerving.
● Ervaring met grassroots activisme en innovatieve werkvormen binnen of buiten de culturele sector is een plus.
● Je hebt het vermogen om kritisch te reflecteren en beleids processen te verbeteren.
● Je hebt een sterke visie op het beleid van een superdiverse sector met verschillende belangen en de precaire positie van kunstenaars en kunstwerkers hierin.
● Je hebt het talent om samenwerkingen met andere organisaties op te zetten en invloed uit te oefenen op belanghebbenden, besluitvormers en opiniemakers.
● Je kan empathisch communiceren en verbindend spreken in het openbaar.
● Je bent in staat om taken te delegeren en prioriteiten te stellen.
● Je hebt een uitstekende beheersing van Office, spreadsheet-toepassingen en open source-platformen.
● Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en je kan je mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Frans en het Engels.
● Je kan je gemakkelijk verplaatsen omwille van onze vaak nomadische werking.

WAT BIEDEN WIJ?

– Voltijds contract met verloning volgens Paritair Comité CAO 329.01, barema L1
– 4/5 opdracht onderhandelbaar, andere voordelen worden besproken.
– Flexibele werktijden.
– Momenteel is het kantoor gevestigd in Brussel. Thuiswerken is mogelijk.
– Artist run organisatie in Vlaanderen/Brussel met sterke bovenlokale en internationale werking
– Klein en gedreven team van bestuurders en nauwe samenwerking met kunstenaars en kunstwerkers
– Ons engagement is dat we bouwen aan een inclusieve en stimulerende werkomgeving waar men zichzelf kan en mag zijn. We willen daarom iedereen, die zich geroepen voelt door deze vacature, stimuleren om te solliciteren.

PROCEDURE EN TIJDSCHEMA

– Zend ten laatste op 28/04/2024 je CV en motivatiebrief naar [email protected] met de duidelijke titelvermelding: SOLLICITATIE VACATURE ALGEMEEN COÖRDINATOR
– Eerste gesprek in week van 08/05/2024
– Het tweede gesprek wordt in overleg gepland.
– Start: Bij voorkeur juni 2024
> Voor bijkomende vragen contacteer [email protected].

Engagement

close

NICC

NICC