NICC

X

NICC to meet you PODCAST!

04.05.2024 - 04.05.2024

Clara Lissens, AARS, Idris Sevenans, Charlotte Koopman, Marisa Anderson, Shervin Sheikh Rezaei, Margarita Maximova, Karina Beumer, Laurence Petrone, Tomas Beaujean, David Bernstein, Günbike Erdermir, Mekhitar Garabedian, Henry Andersen, Bryana Fritz, Kate Briggs, Slow Reading Club, Lucia Mrakovčić

NL SAVE THE DATE: 4 mei 2024 15:00 — Lancering van onze nieuwe podcast!

In 2023 werkten we achter de schermen aan een nieuwe podcast… en eindelijk is het zover! Noteer het in je agenda: op 4 mei lanceren we NICC to meet you bij KIOSK in Gent (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent).

NICC to meet you is een podcastproject gericht op de praktijk van de kunstenaar. Het bestaat uit een reeks dialogen tussen kunstenaars, waarbij de ‘hoe’s’ en ‘wat’s’ van hun werk centraal staan. Ze interviewen elkaar om de overeenkomsten en verschillen in artistieke praktijken te onderzoeken, waardoor de diversiteit aan visies, strategieën en processen die het landschap van de beeldende kunst verrijken, wordt blootgelegd.

We vroegen Clara Lissens — beeldend kunstenaar en muzikant — om een jingle te componeren die aan het begin en het einde van elke aflevering van de podcast wordt gebruikt. De zes afleveringen bevatten gesprekken tussen: Charlotte Koopman en Marisa Anderson, Shervin/e Sheikh Rezaei en Margarita Maximova, Karina Beumer en Laurence Petrone, Idris Sevenans en Tomas Beaujean, David Bernstein en Günbike Erdemir, Mekhitar Garabedian, Slow Reading Club en Kate Briggs. Als laatste aflevering is er een poëtische interpretatie van de vijf gesprekken, samengesteld tot één samenhangend geheel door Lucia Mrakovcic, de curator van dit project.

We zijn enorm dankbaar voor de genereuze steun van URGENT.FM tijdens het opnameproces, en in het bijzonder aan Tania en Diederik. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid, Hiscox en KIOSK.

EN SAVE THE DATE: May 4th, 2024 15:00 — Launch of our new podcast!

In 2023, we worked behind the scenes on a new podcast… and the time has finally come! Mark your calendars: on May 4th, we will launch NICC to meet you at KIOSK in Ghent (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Ghent).

NICC to meet you is a podcast project centered around the artist’s practice. It consists of a series of dialogues between artists, focusing on the ‘hows’ and ‘whats’ of their work. They interview each other to delve into the similarities and differences in artistic practices, thus revealing the diversity of views, strategies, and processes that enrich the visual arts landscape.

We asked Clara Lissens — visual artist and musician — to compose a jingle to be used at the beginning and end of each episode of the podcast. The six episodes feature conversations between: Charlotte Koopman and Marisa Anderson, Shervin/e Sheikh Rezaei and Margarita Maximova, Karina Beumer and Laurence Petrone, Idris Sevenans and Tomas Beaujean, David Bernstein and Günbike Erdemir, Mekhitar Garabedian, Slow Reading Club and Kate Briggs. As a final episode, there is a poetic interpretation of the five conversations, edited into one cohesive piece by Lucia Mrakovcic, the curator of this project.

We are immensely grateful for the generous support of URGENT.FM in the recording process, and particularly to Tania and Diederik. This project was made possible with the support of the Flemish Government, Hiscox and KIOSK.

KIOSK

close

NICC

NICC