NICC

X

NICC x 25: 25 years standing up for artist’s rights

In 1998 ontstonden er protesten tegen de sluiting van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC), een onafhankelijke kunstruimte in Antwerpen. Dit protest leidde enkele weken later tot de oprichting van het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC). In de afgelopen jaren heeft NICC verschillende initiatieven genomen ter ondersteuning van kunstenaars. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het studiobeleid in Antwerpen, sociale zekerheid voor kunstenaars gefaciliteerd en modeldocumenten verspreid ter ondersteuning van kunstenaars.

Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum in 2023 hebben we een publicatie gemaakt met de tekst van ons memorandum en bijdragen van verschillende kunstenaars en auteurs die de strijd bespreken voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor kunstenaars in andere landen, de geschiedenis van onze sector en de toekomst ervan.

Auteurs: Tamara Beheydt, Koen Brams, Dirk De Wit, Steffen Håndlykken, Harriet Rose Morley, Katrien Reist, Nele Tas, Scott William Raby

Artistieke bijdragen van: Apparatus 22, Steven Baelen, Dóra Benyó, Timo Bonneure & Nienke Baeckelandt, buren, Christine Clinckx, Cel Crabeels, Ayrton Eblé, Sacha Eckes, Robin Faymonville, Romane Iskaria, Katinka de Jonge, William Ludwig Lutgens, Michal Luft, Nel Maertens, Léa Mayer, Monali Meher, Jolien Naeyaert, Hans Segers, Lieven Segers, Renato Settembre, Mark Swysen, T.I.C., Various Artists, Leendert Van Accoleyen, Thé van Bergen, Seppe Vancraywinkel, Pieter Van den Bosch, Samuel Vanderveken, Kristof Van Gestel, Zeger Vetters, Patries Wichers

Grafisch ontwerp: Leroy Meyer

ISBN-nummer: 9789464363548, 208 pagina’s

Formaat: 165 x 240 mm

Taal: Nederlands, Engels

Prijs: 25€

Deze publicatie is een samenwerking met Stockmans Art Books en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, Stad Gent, Stockmans Art Books, SOFAM, Stichting Willame, Triodos Foundation, Nationale Loterij.

Interesse? Stuur ons een e-mail naar [email protected].

—————

25 years standing up for artist’s rights

In 1998, protests arose against the closure of the International Cultural Center (ICC), an independent art space in Antwerp. This protest led to the creation of the New International Cultural Center (NICC) just weeks later. In the past years, NICC has taken various initiatives to support artists. We have contributed to the development of studio policy in Antwerp, facilitated social security for artists and distributed model documents to support artists.

On the occasion of our 25th anniversary in 2023, we have created a publication that features the text of our memorandum and contributions from various artists and authors discussing the struggle for fair working conditions for artists in other countries, the history of our sector, and its future.

Authors: Tamara Beheydt, Koen Brams, Dirk De Wit, Steffen Håndlykken, Harriet Rose Morley, Katrien Reist, Nele Tas, Scott William Raby

Artistic contributions by: Apparatus 22, Steven Baelen, Dóra Benyó, Timo Bonneure & Nienke Baeckelandt, buren, Christine Clinckx, Cel Crabeels, Ayrton Eblé, Sacha Eckes, Robin Faymonville, Romane Iskaria, Katinka de Jonge, William Ludwig Lutgens, Michal Luft, Nel Maertens, Léa Mayer, Monali Meher, Jolien Naeyaert, Hans Segers, Lieven Segers, Renato Settembre, Mark Swysen, T.I.C., Various Artists, Leendert Van Accoleyen, Thé van Bergen, Seppe Vancraywinkel, Pieter Van den Bosch, Samuel Vanderveken, Kristof Van Gestel, Zeger Vetters, Patries Wichers

Graphic design: Leroy Meyer

ISBN number: 9789464363548, 208 pages

Size: 165 x 240 mm

Language: Dutch, English

Price: 25€

This publication is a collaboration with Stockmans Art Books and is supported by the Flemish government, City of Ghent, Stockmans Art Books, SOFAM, Foundation Willame, Triodos Foundation, National Lottery.

Interested? Mail us to [email protected].

Multiples & Printed Matter

close

NICC

NICC