NICC

X

Werkgroep “Kunst & doodgaan” | Working group “Art & dying”

NL De verbanden tussen kunst en doodgaan zijn uiteenlopend en gaan ver terug in de tijd. Hoe gaan we als persoon en als gemeenschap om met vergankelijkheid?

Intentie?
(1) Samenbrengen van mensen en praktijken die hiermee begaan zijn.
(2) Elkaar inspireren en ondersteunen.
(3) Eventueel structurele stappen zetten om de maatschappelijke rol en waarde van deze praktijken te bundelen, kenbaar te maken en te ondersteunen, in relatie tot de behoeften die er in deze maatschappij leven.

Hoe?
Afhankelijk van wie deelneemt:
Fysieke ontmoetingen, databank, podcast, publicatie, expo, interviews…

Zaterdag 27 april: eerste ontmoeting
> Prinsenhofweg, Hasselt
> tussen 14u en 17u (tot 16u in het Nederlands, indien interesse na 16u in het Engels).
> Neem ‘iets’ mee dat jouw motivatie, zienswijze, project of praktijk kan bespreekbaar maken in 7 minuten (max), of neem deel zonder iets te presenteren.

 > NICC voorziet voor 20 personen vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten. Schrijf je op tijd in via Google Form: https://forms.gle/L4EtrX9sJbkwvxLq9 🔗

Je kan er niet bij zijn?
Maar wil wel iets kwijt over ‘kunst en doodgaan’ of wil op de hoogte blijven van deze werkgroep?
Mail naar: [email protected]. (Anyuta Wiazemsky Snauwaert, coördinator NICC) en [email protected] (initiator werkgroep).

 

 

EN WORKING GROUP ART & DYING

The connections between art and dying are diverse and date back a long time. How do we, as individuals and as a community, deal with impermanence?

Intention?

(1) Bringing together people and practices concerned with this.

(2) Inspiring and supporting each other.

(3) Possibly taking structural steps to bundle, make known, and support the societal role and value of these practices, in relation to the needs present in this society.

How?

Depending on who participates:

Physical meetings, database, podcast, publication, exhibition, interviews…

Saturday, April 27: first gathering

> Prinsenhofweg, Hasselt

> between 2 p.m. and 5 p.m. (until 4 p.m. in Dutch, if needed after 4 p.m. in English).

> Bring ‘something’ that can make your motivation, perspective, project, or practice discussable in 7 minutes (max), or participate without presenting anything.

> NICC providesvolunteer compensation, and transportation costs  for 20 people . Register in time via Google Form: https://forms.gle/L4EtrX9sJbkwvxLq9

Can’t attend?

But want to say something about ‘art and dying’ or want to stay informed about this working group?

Email to: [email protected] (Anyuta Wiazemsky Snauwaert, coordinator NICC)and [email protected] (initiator of this working group)

Engagement

close

NICC

NICC