NICC

X

NICC editiemap 2023 | NICC editions folder 2023

NL De NICC editiemap bevat werk van Dolly Bing Bing, Michel François, Mashid Mohadjerin, Laure Prouvost, Patrick Van Caeckenbergh, Yao Yuan en Marie Zolamian.

De edities zijn genummerd en gesigneerd op een oplage van 50 exemplaren. De volledige editiemap werd gedrukt door Afreux en meet 29,7 x 42 cm.

De prijs van de volledige map is €450 excl. BTW, waarbij we benadrukken dat de edities niet afzonderlijk verkocht worden. Er kunnen maximaal 3 mappen aan één persoon verkocht worden.

Wil je de edities in het echt zien? Stuur ons een berichtje of mail ([email protected]) en kom langs op ons kantoor in de Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel. Met de aankoop van onze editiemap ondersteun je de werking van NICC.

De NICC editiemap 2023 was voorgesteld in Red Herring Salon (Haringrodestraat 109A, 2018 Antwerpen) op 21 oktober 2023.

 

EN The NICC editions folder features work by Dolly Bing Bing, Michel François, Mashid Mohadjerin, Laure Prouvost, Patrick Van Caeckenbergh, Yao Yuan and Marie Zolamian.

The editions are numbered and signed on an edition of 50 copies. The full edition folder was printed by Afreux and measures 29,7 x 42 cm.

The price of the entire folder is €450 excluding VAT, with an emphasis that the editions are not sold individually. A maximum of 3 folders can be sold to one person.

Would you like to see the editions in real life? Send us a message or email ([email protected]) and drop by our office at Ravenstein Gallery 38, 1000 Brussels. By purchasing our edition folder, you support NICC’s operations.

The NICC editions folder 2023 at Red Herring Salon (Haringrodestraat 109A, 2018 Antwerp) on 21 October 2023.

Multiples & Printed Matter

close

NICC

NICC