NICC

X

Werkgroep | Working group “Artist-run”

NL Maak jij deel uit van een artist-run initiatief? Kom mee luisteren of doe zelfs een duit in het zakje tijdens de eerstvolgende meeting van de NICC werkgroep “Artist-run”. Met de werkgroep “Artist-run” creëert NICC een uitwisselingsplatform waar artist-run initiatieven hun licht bij elkaar kunnen opsteken om zo hun positie te versterken. Zowel de gespreksonderwerpen als de vorm worden bepaald door de deelnemers van de werkgroep. Bij NICC vinden we het van cruciaal belang dat kunstenaars zelf het programma en de dialoog bepalen. Onderwerpen die al aan bod kwamen zijn uitwisselingen over good-practises of het ondersteunen van een uitwisselingsplatform voor jonge artist-run organisaties in Europa.

Acties die uit de werkgroep gevloeid (of aan het vloeien) zijn:

—- Voorstel uitschrijven om een Europees uitwisselingsproject (gesubsidieerd vanuit Erasmus+) op te zetten samen met artist-run platformen waar kunstenaars onder 30 actief zijn.

—- Voorstel om daguitstappen, NICC-walks langs artist-runs in centrumsteden te organiseren. In 2023 willen we Oostende, Leuven en Hasselt bezoeken.

—– Samenwerking met HART magazine: Artist-Running Estafette

 

Lees het verslag van de laatste samenkomst (07/04/23) hier.

 

EN Are you part of an artist-run initiative? Come listen and have a listen or even contribute during the next meeting of the NICC “Artist-run” working group. With the working group “Artist-run”, NICC creates an exchange platform where artist-run initiatives can learn from each other in order to strengthen their position. Both the topics of discussion and the format are determined by the participants of the working group, at NICC we deem it essential that artists determine the content of the discussion and the program. Topics that have been discussed include creating a publication on good-practices and supporting an exchange platform for young European artist-run organizations.

Actions that sprung (or are growing)  from the working group:

—- Write a proposal to set up a European exchange project (subsidized by Erasmus+) together with artist-run platforms in which artists under 30 y/o are active.

—– Proposal to organize day trips, NICC-walks along artist-runs in various cities. In 2023 we want to visit Ostend, Leuven and Hasselt.

—– Collaboration with HART magazine: Artist-Running Estafette

 

Read the report of the last meeting (07/04/23) here.

Engagement

close

NICC

NICC