close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2023'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Zonder Kunstenaars Geen K...
'Less Is Less' edition
Lázara Rosell Albear, Si...
NICC editiemap 2018
NICC editiemap 2017
NICC editiemap 2015
Mo(u)vements, NICC editie...
NICC editiemap 1999
Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
Terugvordering culturele ...
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
Onderzoek socio-economische positie van de individuele kunstenaar

We weten dat professionele kunstenaars in het huidige arbeidsmodel, met veel flexibiliteit, multiple job holding en mobiliteit, in precaire omstandigheden werken en leven. 

Hierover bestaan echter slechts onvolledige of slechts deels betrouwbare gegevens. Momenteel wordt er een unieke studie gevoerd naar de arbeidssituatie en socio-economische positie van de individuele kunstenaar. 

Er wordt gepeild naar de diverse (artistieke en niet-artistieke) activiteiten, inkomsten, statuten, beroepskosten, werkloosheidservaringen en verschillende aspecten van arbeidskwaliteit.

In 2014 verschenen de resultaten van een eerste onderzoek naar de professionele acteurs in Vlaanderen. Het huidige onderzoek vormt het vervolg en moet vergelijkbaar materiaal opleveren over (andere) podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars, muzikanten, componisten, schrijvers en filmmakers.

Het wordt een studie waarop de komende jaren gesprekken over een meer gerichte ondersteuning van professionele kunstenaars gebouwd zullen worden – zowel binnen de sector als tussen de sector en de overheden.

In de week van 2 mei ontvingen de professionele kunstenaars een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Aan het begin van de zomer zullen de eerste resultaten bekend zijn. 

De studie wordt gerealiseerd door de vakgroep Sociologie van de UGent (CuDOS) i.s.m. Kunstenpunt, Departement CJSM, Kunstenloket, VAF, VFL, Sociaal Fonds Podiumkunsten, ACOD-cultuur en oKo 

NICC werd betrokken bij het expertisepanel met de vraag om de vraagstelling af te stemmen op de concrete situatie van beeldende kunstenaars. 

NICC moedigt alle individuele kunstenaars aan om deel te nemen aan deze grootschalige studie waarvan de resultaten meegenomen worden in de toekomstige acties van NICC. 

link naar enquête