close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2023'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Zonder Kunstenaars Geen K...
'Less Is Less' edition
Lázara Rosell Albear, Si...
NICC editiemap 2018
NICC editiemap 2017
NICC editiemap 2015
Mo(u)vements, NICC editie...
NICC editiemap 1999
Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
Terugvordering culturele ...
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
Luc Deleu

In 1969, als pas afgestudeerde architect, begaf ik mij door allerhande omstandigheden vlug in de kunstwereld, onder andere begin 1970 met de tentoonstelling LUC DELEU NEEMT AFSCHEID VAN DE ARCHITECTUUR in galerij VACUÜM. Toen ik aan Sint Lukas Brussel architectuur studeerde was ik al aangetrokken door de vrijheid in het denken en doen die de studenten in de afdeling vrije kunsten zich aanmaten en verkregen. (Dat is vandaag wel anders geworden. De hedendaagse kunstenaar wordt nu ook geplaagd door normen, onaangepaste formulieren, uitgebreide dossiers en dikke portfolio’s, hij wordt ook meer en meer betutteld, gepamperd en aan het establishment geofferd door curatoren en andere kunstliefhebbers. De kunstopleidingen –nu in de universiteiten gekanteld- gaan gretig mee in die trend.) Ik “netwerkte” dus als jongeling wel in kunstenaarsmilieu’s maar was toch altijd en blijvend met architectuur bezig, zij het dat ik daar mijn twijfels aan het architectuurinstituut tot uitdrukking bracht en het zwaartepunt van architectuur elders legde. Om armslag te ontwikkelen richtte ik al in 1972  T.O.P. office op, een groep mensen wiens aanzienlijk belang binnen het scheppend proces verder toeneemt.

Onder het motto “Een goede woonomgeving is belangrijker is dan de woning zelf” (of met andere woorden het wonen is essentiëler dan de woning) ging de architectuur zich in twintigste eeuw meer en meer op het stadsontwerp en stedenbouw toeleggen, het leek mij dus logisch om voor de eenentwintigste eeuw/het derde millennium de schaal van het wonen planetair te zien: “De aarde is belangrijker dan de stad.” Met mama aarde kan men alleen maar conceptueel bezig zijn… De tijd en vooral de kunstwereld was toen rijp voor “concept” waardoor mijn introductie als bouwkunstenaar daar quasi automatisch verliep.

Sinds het prille begin is de planetaire schaal dus op één of andere manier altijd, bewust en/of onbewust, in het werk aanwezig, soms op de voorgrond soms als een schaduw op de achtergrond. Gewild of ongewild is het zelf bedruipend “ruimteschip aarde [i]” het hoofdthema van T.O.P. office’s werk. Met eenzelfde benadering als die van de beeldende kunsten worden (steden)bouwkunstige projecten, concepten en voorstellen naar voor gebracht, hierdoor zit het werk (on)comfortabel op of tussen twee stoelen.

Ik hoop dat de kracht van het werk er in bestaat dat onze concepten en projecten niet dwingend, humoristisch en optimistisch zijn. Ze worden – niet publicitair - door vorm en middel zelf relativerend geformuleerd. T.O.P. office noch ik hebben zich ooit geroepen gevoeld om met de megafoon in de hand haantje de voorste te spelen of de les te spellen alsof al onze hersenspinsels dogmatisch en propagandistisch de wereld moeten veroveren. Wij vinden het echt niet nodig om elk idee ten allerprijs gerealiseerd te zien. T.O.P. office giet het idee in een aangename vorm, dat is al genoeg. Goede ideeën realiseren zich zelf wel. Daarom voelen we ons ook eerder wegbereiders.

Door zijn vrije verbeelding zou het werk utopisch zijn terwijl het toch heel pragmatisch is, onmiddellijk en gemakkelijk uitvoerbaar. Het lange termijn denken is voor een wereld, waar denken op korte termijn de maatstaf is, natuurlijk altijd utopisch. Een genormeerde, gestroomlijnde en gesystematiseerde maatschappij kan geen vrijheid van denken aan, dat is te moeilijk voor haar en choqueert. Daarom is de beeldende kunst zo’n geschikt en aangenaam podium voor mij gebleken!

 

[i] Space Ship Earth, gemunt door Buckminster Fuller.