NICC

X

NICC Membership

(English below)

NL NICC is een non-profit vzw gerund voor en door kunstenaars, het is opgericht door professionele beeldende kunstenaars om op te komen voor hun rechten. Ons doel is het opzetten van een kwalitatief maatschappelijk kader waarbinnen de autonome kunstenaarspraktijk zich professioneel kan ontwikkelen.

Het NICC fungeert als bemiddelaar tussen de kunstenaars en de overheid, kunstorganisaties en andere actoren in het culturele veld. Naast een programma van maatschappelijke acties, reflectie en onderzoek presenteert het NICC een artistiek programma van lezingen, tentoonstellingen, symposia en presentaties over de hedendaagse beroepspraktijk.

Door lid te worden helpt u kunstenaars een stem te geven.

Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis, in het tweede jaar wordt een donatie gevraagd. U kunt ons altijd steunen, BE79 7350 4576 9133. Als je een donatie doet vermeld dan ‘lidmaatschap 2023’. Bedankt!

Door u in te schrijven als NICC-lid wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van al onze activiteiten, onze evenementen en projecten. Elk toetredend lid kan zich aanmelden bij het bestuur om lid te worden van de algemene vergadering.

Vul het formulier in.

EN NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention ‘membership 2023’. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form.

Become a NICC member.

Become a member

NICC

X

NICC Newsletter

NL Wil je graag op de hoogte blijven van het rijke programma van NICC? Ontvang je graag meer informatie over het beleid en de nieuwe ontwikkelingen binnen de cultuursector? Lees je graag digests van wat er zich in de sector heeft afgespeeld?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

EN Would you like to stay informed about NICC’s program? Do you like to receive more information about policies and new developments within the cultural sector? Do you like to read digests of what has been happening in the sector?

Subscribe for our monthly newsletter.

Subscribe

NICC

NICC

NICC