NICC

X

RADIO MEMORANDUM

20.05.2023

NL RADIO MEMORANDUM is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector in Antwerpen. We willen graag een aantal belangrijke thema’s binnen het veld – geld, ruimte, innovatie en maatschappij – bespreken om input te verzamelen voor een nieuw memorandum dat we in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 aan zowel lokale als nationale beleidsmakers willen voorleggen. De gesprekken worden live uitgezonden via radio WE ARE VARIOUS en overstijgen de lokale problematiek.

De uitzending is opgebouwd rond 4 hoofdthema’s:

  1. Ruimte:  Bart Biermans, Greet Vlegels, Jesse van Winden en Johan Pas. Luister hier.
  2. Geld: Els Vanheusden, Andrej Babenko en Stella Lohaus. Luister hier.
  3. Innovatie: Matthijs De Block, Badra Djait en Anyuta Wiazemsky Snauwaert. Luister hier.
  4. Samenleving: Katrien Reist, Vlad Ionescu, Joachim Naudts, Madonna Lenaert en Lars Hiele. Luister hier.

Deze thema’s zijn het onderwerp van verschillende rondetafelgesprekken, waarbij elke spreker een voorbereide verklaring inbrengt, gevolgd door een gemodereerde discussie rond het thema in kwestie. 

Uitzending op 20/05

Moderator: Rens Cools

Met de steun van Vlaamse Overheid

EN RADIO MEMORANDUM is a joint initiative of the visual arts sector in Antwerp. We are eager to discuss several key topics within the field — money, space, innovation and society — to gather input for a new memorandum that we plan to present to both local and national policymakers ahead of the 2024 elections. The conversations will be broadcast live via radio WE ARE VARIOUS and transcend local issues.

The broadcast is structured around 4 main themes:

  1. Space:  Bart Biermans, Greet Vlegels, Jesse van Winden en Johan Pas. Listen here.
  2. Money: Els Vanheusden, Andrej Babenko en Stella Lohaus. Listen here.
  3. Innovation: Matthijs De Block, Badra Djait en Anyuta Wiazemsky Snauwaert. Listen here.
  4. Society: Katrien Reist, Vlad Ionescu, Joachim Naudts, Madonna Lenaert en Lars Hiele. Listen here.

 These themes are the subject of several roundtable talks, in which each speaker brings a prepared statement, followed by a moderated discussion centered around the theme in question. 

Broadcast on 20/05

Moderator: Rens Cools

Supported by Flemish Government

De Studio

close

NICC

NICC