NICC

X

TickerTape-Parade during Antwerp Art Weekend 2023

18.05.2023 - 21.05.2023

Nienke Baeckelandt, Stien Bekaert, Maria Blondeel, Evelien Boden, Anna Burvenich, Frank JMA Castelyns, Karolien Chromiak, Nannick JF De Coster, Luc Deleu / T.O.P. office, Fleur De Roeck, Niel de Vries, Kristel Giselle Dewulf, Maarten Enghien, Krystel Geerts, Tab Goh, Laura Leonidovna Skvirskaya, William Ludwig Lutgens, Carlos Navarrete, Hilde Nijs, Imge Özbilge, Ria Pacquée, Douglas Park, Constant Aline, Ellen Pil, Mikes Poppe, Lieven Segers, Tania Simonca, Jelle Spruyt, studio schscht, Joris Strouken, Mark Swysen, Nele Tas, Tijdelijk Informatie Centrum (T.I.C.), Lotte van den Audenaeren, Henriette von Muenchhausen, Aäron Willem, Rocky Witzenstein, Shanglie Zhou

EN Following our previous  “Ticker Tape”-project, NICC has decided to launch another open call for creatives to participate during Antwerp Art Weekend. In 2021, Cel Crabeels (former board member NICC) introduced the ticker tape as a means of exploring other networks, methods, channels, and visual strategies to connect art and artists with the public. This year we want to further explore this unconventional yet interesting medium.

For 25 years, NICC has fought to better the socio-economical position of visual artists in Belgium. By raising awareness, opening up dialogues, and actively promoting young artists, this artist-run organization tackles the framework within which the artistic practice takes place to change it for the better.

In 2023, NICC is participating in Antwerp Art Weekend again, with two ticker tapes installed in two different locations (Albert Heijn Groenplaats and De Studio).

In essence, NICC invited artists to reflect on the socio-political hazard they have to navigate these days, and to vocalize their thoughts (in any way that feels comfortable) for the public to read. The idea is that the artists get to vent their thoughts by presenting these (concise) bodies of text on the ticker tapes placed at the two aforementioned locations, as well as on social media and the website of NICC. Following Antwerp Art Weekend, the TickerTape-Parade will travel on to Brussels and Athens.

In doing so, we hope to transform the ticker tape machine — which was originally used to transfer text remotely to a printing device — into an autonomous artistic medium to help connect with a diverse public.

We are very excited about this year’s edition!

 

NL In opvolging van ons laatste “Ticker Tape” -project, heeft NICC besloten een nieuwe open call te lanceren voor alle creatievelingen om deel te nemen aan Antwerp Art Weekend. In 2021 introduceerde Cel Crabeels (voormalig bestuurslid van NICC) de ticker tape als instrument om andere netwerken, methoden, kanalen en visuele strategieën te onderzoeken die kunnen helpen een brug te slaan tussen kunst, kunstenaar en publiek. Dit jaar willen we dit onconventioneel en interessant medium verder uitdiepen.

Al 25 jaar vecht NICC voor een betere socio-economische positie van beeldende kunstenaars in België. Door bewustmaking, het aangaan van dialogen en actieve promotie van jonge kunstenaars pakt deze artist-run netwerkorganisatie het kader waarbinnen de kunstpraktijk plaatsvindt aan om het ten goede te veranderen.

In 2023 neemt NICC opnieuw deel aan Antwerp Art Weekend met twee ticker tapes en heeft zich verzekerd van twee locaties (Albert Heijn Groenplaats en De Studio), waar kunstenaars verschillende netwerken, methodes, kanalen en visuele strategieën kunnen verkennen om kunst en kunstenaars met het publiek te verbinden.

In essentie heeft NICC kunstenaars uitgenodigd om na te denken over het sociaal-politieke gevaar waar zij tegenwoordig mee te maken hebben, en om hun gedachten (op een manier die comfortabel voelt) aan het publiek voor te leggen. Het idee is dat de kunstenaars, om hun hart te luchten, deze (korte) teksten presenteren op de ticker tapes die op de twee bovengenoemde locaties worden geplaatst, en op de sociale media en website van NICC. Na afloop van Antwerp Art Weekend zal de TickerTape-Parade doorreizen naar Brussel en Athene.

Op deze manier hopen we de ticker tape machine – die oorspronkelijk werd gebruikt om tekst op afstand over te brengen naar een drukapparaat – om te vormen tot een autonoom artistiek medium om een band met een divers publiek op te bouwen.

We zijn erg enthousiast over deze editie!

 

 

De Studio

close

NICC

NICC