NICC

X

NICC Talk: Ouderschap / Parenthood

02.06.2023 - 02.06.2023

Cleo Fariselli, Yannick Ganseman, Olivia Hernaïz

NL

Ben je kunstenaar en heb je kinderen? Of werk je met kunstenaars die kinderen hebben en wil je je graag kindvriendelijk opstellen? Kom dan zeker luisteren naar de NICC Talk: Ouderschap / Parenthood (deze NICC Talk wordt in het Engels gehouden).

Tijdens een panelgesprek belichten drie kunstenaars; Cleo Fariselli, Yannick Ganseman en Olivia Hernaïz elk een ander aspect van wat het betekent ouder te zijn als kunstenaar. De drie subonderwerpen zijn:

 

  • Samenwerkingen met presentatie instellingen
  • (Kindvriendelijke) kunstenaarsresidenties
  • Ouder/vaderschap als thema in de artistieke praktijk

 

Belangrijk is dat jullie (het publiek) mee de input voor het panelgesprek hebben bepaald, hiervoor hebben we jullie gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat het betekent ouder te zijn als kunstenaar.

Op basis van de NICC Talk: Ouderschap / Parenthood willen we achteraf een modeldocument produceren dat kan dienen als basis voor onderhandelingen met instituties. Het document kan heel concrete voorstellen bevatten zoals het voorzien van flexibele opbouw-uren die stroken met het hebben van een kind.

We hopen jullie daar te zien!

 

Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf je dus zeker in via anyuta@nicc.be

Waneer?

02/06/2023

15-17uur

Waar?

Bar van Kunsthal Extra City, Antwerpen

 

In samenwerking met Kunsthal Extra City en met de steun van de Vlaamse Overheid.

 

EN

Are you an artist with children? Or do you work with artists who have children and would like to be child-friendly? Then be sure to come listen to the NICC Talk: Ouderschap / Parenthood (This NICC Talk will be held in English).

During a panel discussion, three artists; Cleo Fariselli, Yannick Ganseman, and Olivia Hernaïz will each highlight a different aspect of what it means to be a parent as an artist. The three sub-topics are: 

 

  • Collaborations with presentation institutions
  • (Child-friendly) artist residencies
  • Parenthood/fatherhood as a theme in the artistic practice

 

Important to note is that you (the audience) helped determine the input for the panel discussion, for this, we asked you to fill out a questionnaire about what it means to be a parent as an artist.

Based on the NICC Talk: Ouderschap / Parenthood we want to produce a model document afterward that can serve as a basis for negotiations with institutions. The document may include very concrete proposals such as providing flexible build-up hours consistent with having a child.

Hope to see you there!

 

Limited capacity, if interested inscribe through anyuta@nicc.be

When?

02/06/2023

15-17h

Where?

Bar of Kunsthal Extra City, Antwerpen

 

Kunsthal Extra City

close

NICC

NICC