NICC

X

Loont Passie lezing

26.10.2022

NL Loont Passie? 

Loont Passie en Loont Passie 2 zijn een tweedelig onderzoek naar de socio-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen. Binnen dit onderzoek werden meer dan 2.700 kunstenaars bevraagd. Misschien ben jij een van de kunstenaars die heeft deelgenomen?

Nu de resultaten gepubliceerd zijn, nodigt NICC één van de betrokken onderzoekers — Jessy Siongers — graag uit om de bevindingen toe te lichten, met bijzondere focus op de situatie van de beeldende kunstenaars.

De mogelijke besproken onderwerpen kunnen gaan over:

Socio-demografisch profiel
Activiteiten, vergoedingen en tijdsbesteding
Inkomen en statuten
Beroepskosten
Arbeidstevredenheid en de combinatie arbeid gezin
overweging om te stoppen als kunstenaar
Ondersteuning, lidmaatschap en advies kanalen

De lezing zal online plaatsvinden op 26 okt. om 19u, via Facebook Live: https://www.facebook.com/events/430370462573203/ en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JFbs-hqvyDg

Je kan meer informatie over het onderzoek vinden op https://www.kunsten.be/dossiers/loont-passie-positie-van-de-kunstenaar/loont-passie/

EN Does Passion Pay Off?

Loont Passie and Loont Passie 2 is a two-fold study on the socio-economic position of professional artists in Flanders. Within this research, more than 2,700 artists were interviewed. Maybe you are one of those artists who participated?

As the research results have been published now, NICC would like to invite one of the involved scientists — Jessy Siongers — to present the study with particular attention to the situation of the visual artists.

The possible topics may include:

Socio-demographic profile
Activities, allowances and time allocation
Income and status
Professional expenses
Job satisfaction and work-family combination
Consideration of quitting as an artist
Support, membership and advice channels

The lecture will take place online at 7pm, via Facebook Live: https://www.facebook.com/events/430370462573203/ and Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JFbs-hqvyDg

You can find more information about the research at https://www.kunsten.be/dossiers/loont-passie-positie-van-de-kunstenaar/loont-passie/

NICC Vitrine

close

NICC

NICC