NICC

X

Art Goes Public

05.03.2015

Koen van den Broek, Piet Coessens, Ronald Van de Sompel, Lieven Vantieghem, Eli Devriendt, Christian Verschelden, Frank Maes, Ulrike Lindmayr, Rolf Quaghebeur, Ivo Provoost, Christophe Terlinden

Toekomstscenario’s voor Kunst in Opdracht

met:

Koen van den Broek, Piet Coessens, Ronald Van de Sompel, Lieven Vantieghem, Eli Devriendt, Rolf Quaghebeur, Christian Verschelden, Frank Maes, Ivo Provoost (Provoost & Denicolai), Ulrike Lindmayr, Christophe Terlinden

Donderdag 5 maart, 17-19u

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

Op 5 maart organiseren de Kunstcel van Team Vlaams Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC de debatnamiddag ‘ART GOES PUBLIC’. Kunstenaars, experts en opdrachtgevers bespreken de rol en het belang van de regelgeving en het beleidskader ‘Kunst in Opdracht’ of m.a.w over hoe actuele kunst op velerlei manieren een meerwaarde kan creëren in openbare gebouwen en de publieke ruimte.

Kunst en de openbare ruimte zijn sinds mensenheugenis op velerlei manieren met elkaar verweven. Hoe verhouden publieke en artistieke ruimte zich tot elkaar? Waar beginnen en eindigen de grenzen van de artistieke en de publieke ruimte?

Hoe gaan opdrachtgevers, overheden en gebruikers van de publieke ruimte op diverse niveaus om met de artistieke invulling van de ruimte door kunstenaars? Op welke manieren en in welke verschillende domeinen kan de wisselwerking tussen het artistieke autonome werk, de publieke ruimte en haar gebruikers een kwaliteitsvolle meerwaarde creëren?

Kunstenaars, opdrachtgevers en artistieke adviseurs bespreken good practises, het belang van het traject dat ze gezamenlijk afleggen om tot een succesvol samengaan van artistieke en publieke belangen te komen.

De resultaten van het symposium worden meegenomen naar verder overleg met bevoegde beleidsmakers; naar stedelijke overheden ter versterking van hun kunsten(aars)beleid en naar de Vlaamse overheid ter versterking van de actualisering van het decreet ‘Kunst in Opdracht’.

Het symposium werkt inspirerend voor opdrachtgevers die hetzij via het decreet ‘Kunst in Opdracht’ hetzij op eigen initiatief vernieuwende, waardevolle en duurzame artistieke projecten in de publieke en semi-publieke ruimte willen realiseren.

Die dag wordt ook het nieuwe boek ‘Kunst in Opdracht 2006-2013’ voorgesteld met een overzicht van alle gerealiseerde projecten waarin de kunstcel in de voorbije jaren een rol gespeeld heeft. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) artistieke medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen.

Zowel in het boek, tijdens de projectpresentaties als in het panelgesprek wordt bijzondere aandacht besteed aan mogelijke toekomstscenario’s voor een hernieuwd beleid inzake Kunst in Opdracht.

Waar staan we in Vlaanderen met Kunst in Opdracht en welke kwesties zijn aan de orde in functie van een verdere professionalisering van het veld? Welk nieuw instrumentarium kan voor beleid en praktijk worden ontwikkeld met het oog op inhoudelijke verrijking en optimalisering? Welke dienstverlening en ondersteuning hebben kunstenaars en opdrachtgevers daarbij nodig?

In samenwerking met de kunstcel van Team Vlaamse Bouwmeester

www.vlaamsbouwmeester.be

Graag je aanwezigheid bevestigen via [email protected]

Atelier Bouwmeester

close

NICC

NICC