NICC

X

Anderlecht Artist Weekend, highlights: Jolien Naeyaert and Aleksandra Chaushova

02.02.2023 - 12.03.2023

Jolien Naeyaert, Aleksandra Chaushova

Come and see the next edition of Anderlecht Artist Weekend at the Vitrine, with works by Jolien Naeyaert and Aleksandra Chaushova!

NL De eerste stap in de samenwerking tussen NICC en Komplot was het organiseren van Anderlecht Artist Weekend in september ’22. Dit weekend stond in het teken van de kunstenaar die in Anderlecht woont en/of werkt en bood een alternatief voor het commercieel gedreven Brussels Gallery Weekend. De organisaties zoeken samen naar voorwaarden om de culturele scène van Anderlecht te laten opbloeien. Kom kijken naar de volgende editie van Anderlecht Artist Weekend in de Vitrine, met werk van Jolien Naeyaert en Aleksandra Chaushova. De kunstenaars worden uitgenodigd om samen in situ aan de slag te gaan. Met deze acties voorzien NICC en Komplot een vruchtbare voedingsbodem creëren voor nieuwe samenwerkingen en inspirerende ontmoetingen.

FR La première étape de la collaboration entre NICC et Komplot a été l’organisation de l’Anderlecht Artist Weekend en septembre 2002. Ce week-end était consacré aux artistes vivant et/ou travaillant à Anderlecht et offrait une alternative au Brussels Gallery Weekend à vocation commerciale. Ensemble, les organisations créent les conditions nécessaires à l’épanouissement de la scène culturelle d’Anderlecht. Venez découvrir la prochaine édition de l’Anderlecht Artist Weekend à la Vitrine, avec des œuvres de Jolien Naeyaert et Aleksandra Chaushova. Les artistes sont invitées à travailler ensemble in situ. Avec ces actions, le NICC et Komplot offrent un terrain fertile pour de nouvelles collaborations et des rencontres inspirantes.

EN The first step in the collaboration between NICC and Komplot was the organization of Anderlecht Artist Weekend in September ’22. This weekend focused on artists living and/or working in Anderlecht and offered an alternative to the commercially oriented Brussels Gallery Weekend. Together the organizations create conditions for the cultural scene in Anderlecht to flourish. Come and see the next edition of Anderlecht Artist Weekend at the Vitrine, with works by Jolien Naeyaert and Aleksandra Chaushova who are invited to collaborate in situ. With these actions, NICC and Komplot provide a fertile ground for new collaborations and inspiring encounters.

 

Graphic Design by Andreas Depauw

Organised by Komplot and NICC with the support of Flemish Government, Fédération Wallonie Bruxelles, COCOF, Anderlecht and VGC

NICC Vitrine

close

NICC

NICC