NICC

X

NICC reageert op advies van Nationale Arbeidsraad

Op 17 juli 2012 werd in de Nationale Arbeidsraad het advies betreffende het kunstenaarsstatuut goedgekeurd.

Wat NICC zeer positief acht in het advies:

1.     de intentie om de rechtszekerheid voor kunstenaars te verhogen

2.     het behoud van artikel 1bis RSZ-wet of het principe van ‘vermoeden van werknemerschap’; hiermee bevestigt de NAR het belang van sociale bescherming voor kunstenaars zonder arbeidsovereenkomst en zonder een band van ondergeschiktheid

3.     gelijkschakeling tussen uitvoerende en scheppende kunstenaars in de werkloosheidswetgeving

4.     gesubsidieerde instellingen worden aangemoedigd om klassieke arbeidsovereenkomsten te sluiten met kunstenaars

Voor volgende elementen uit het advies formuleerde NICC een aantal belangrijke aandachtspunten:

1.     De uitbreiding van de cachetregeling naar scheppende kunstenaars is een zeer goede zaak, maar dit zal nog een beperkt aantal beeldend kunstenaars ten goede komen, omdat het gros niet in opdracht werkt

2.     NICC heeft begrip voor een uitbreiding van de controlemechanismen, maar vraagt dat de voordeelregelingen maximaal ten goede zouden komen van de beroepsgroep van kunstenaars waarvoor ze bedoeld zijn zonder de administratieve last juist voor deze groep te verhogen.

3.     NICC vraagt geen onderscheid te maken tussen amateur/professionele kunstenaar en de eventuele definities hiervan, maar, zoals reeds in de programmawet van 2002 bepaald, de definitie van de artistieke prestatie als uitgangspunt te nemen voor controle.

4.     NICC vraagt dat binnen de Commissie Kunstenaars, voor wie binnen dit advies een belangrijke taak is weggelegd, een correcte vertegenwoordiging van de begroepsgroep kunstenaars wordt opgenomen.

Daarnaast vestigde NICC de aandacht op volgende ontbrekende elementen in het advies die betrekking hebben op de leefbaarheid van de hedendaagse kunstenaarspraktijk:

1.     uitbreiding fiscale maatregelen voor kunstenaars/kunstenorganisaties; tax shelter, kunstkoopregeling, fiscale aftrekbaarheid van giften in personenbelasting,…

2.     aanpassing zelfstandigenstatuut

3.     huidige werkloosheidsreglementering bemoeilijkt heroriëntatie oudere kunstenaars

4.     de discussie opstarten over een CAO Beeldkunsten

Begin augustus werd NICC samen met andere steunpunten en belangenbehartigers uitgenodigd op een overleg van Vlaams kabinet Cultuur van minister Schauvliege om van gedachten te wisselen over deze materie. NICC en VOBK communiceren nu hun standpunt en federale prioriteiten naar zowel de Vlaamse als federale bevoegde ministers.

Het verslag van dit overleg met de belangrijkste adviezen van de NAR en de standpunten van NICC kan je hier lezen.

Daarnaast formuleerde NICC samen met VOBK gezamenlijke federale prioriteiten die ze samen overmaakten aan het Vlaams kabinet van Cultuur.

Press

close

NICC

NICC