NICC

X

Art Goes Public :: Toekomstscenario’s voor Kunst in Opdracht

Boekvoorstelling & praktijkvoorbeelden ‘Kunst in opdracht 2006-2013’ gevolgd door panelgesprek  – georganiseerd door de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC

donderdag 5 maart, 17-19u

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

met: Koen van den Broek, Piet Coessens, Wapke Feenstra, Lieven Vantieghem, Eli Devriendt, Rolf Quaghebeur, Christian Verschelden, Frank Maes, Ivo Provoost (Provoost & Denicolai), Ulrike Lindmayr, Christophe Terlinden

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek ‘Kunst in opdracht 2006-2013’ organiseren de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC op donderdag 5 maart een publiek moment over kunst in opdracht.

Onder de noemer ‘ART GOES PUBLIC’ stellen kunstenaars, experts en opdrachtgevers gerealiseerde projecten van de voorbije jaren voor en bespreken ze tijdens een panelgesprek de rol en het belang van de regelgeving en het beleidskader voor kunst in opdracht of m.a.w over hoe actuele kunst een meerwaarde kan creëren in openbare gebouwen en de publieke ruimte.

Kunst en de openbare ruimte zijn sinds mensenheugenis op velerlei manieren met elkaar verweven. Hoe verhouden publieke en artistieke ruimte zich tot elkaar? Waar beginnen en eindigen de grenzen van de artistieke en de publieke ruimte?

Hoe gaan opdrachtgevers, overheden en gebruikers van de publieke ruimte op diverse niveaus om met de artistieke invulling van de ruimte door kunstenaars? Op welke manieren en in welke verschillende domeinen kan de wisselwerking tussen het artistieke autonome werk, de publieke ruimte en haar gebruikers een kwaliteitsvolle meerwaarde creëren?

Kunstenaars, opdrachtgevers en artistieke adviseurs bespreken good practises, het belang van het traject dat ze gezamenlijk afleggen om tot een succesvol samengaan van artistieke en publieke belangen te komen.

De bevindingen van het panelgesprek worden meegenomen voor verder overleg met bevoegde beleidsmakers; met stedelijke overheden ter versterking van hun kunsten(aars)beleid en met de Vlaamse overheid ter versterking van het instrumentarium rond kunstopdrachten en publieke ruimte.

Praktijkvoorbeelden en panelgesprek werken inspirerend voor opdrachtgevers die hetzij via het decreet ‘kunst in opdracht’ hetzij op eigen initiatief vernieuwende, waardevolle en duurzame artistieke projecten in de publieke en semi-publieke ruimte willen realiseren.

Die dag wordt ook het nieuwe boek ‘Kunst in opdracht 2006-2013’ voorgesteld met een overzicht van alle gerealiseerde projecten waarin de kunstcel in de voorbije jaren een rol heeft gespeeld. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) artistieke medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen.

Zowel in het boek, tijdens de projectpresentaties als in het panelgesprek wordt bijzondere aandacht besteed aan mogelijke toekomstscenario’s voor een hernieuwd beleid inzake kunst in opdracht.

Waar staan we in Vlaanderen met kunst in opdracht en welke kwesties zijn aan de orde in functie van een verdere professionalisering van het veld? Welk nieuw instrumentarium kan voor beleid en praktijk worden ontwikkeld met het oog op inhoudelijke verrijking en optimalisering? Welke dienstverlening en ondersteuning hebben kunstenaars en opdrachtgevers daarbij nodig?

Een samenwerking tussen de kunstcel van het Team Vlaamse Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC

Meer info

Persbericht

Persfoto’s NICC

https://copy.com/ZN0xMC2xXfUGx0fW

Press

close

NICC

NICC