NICC

X

Tips voor het schrijven van subsidieaanvragen | Tips for writing grant applications

NL We hebben enkele ervaren commissieleden gevraagd om advies — wat wel of niet te doen, welke addertjes er zich bevinden onder het gras — te formuleren voor kunstenaars die een subsidieaanvraag willen indienen tijdens de volgende ronde. ✍🏻✍🏽✍🏿

EN We asked some experienced committee members to formulate advice – what to do or not to do, what to watch out for – for artists who want to apply for grants during the next round. ✍🏻✍🏽✍🏿

“Het klinkt evident, maar schrijf je dossier niet alleen. Laat het (op tijd) lezen door iemand die je kent, maar best ook door iemand met ervaring met subsidie-aanvragen. Veel mensen staan open om te helpen en vragen staat vrij.

Begin op tijd aan je dossier en probeer het zeker één maand voor de deadline klaar te hebben. Dan heb je nog tijd om eventuele twijfels en fouten eruit te halen.

Ga er niet vanuit dat de commissie jou kent, want zelfs als ze je kennen, zal niet iedereen je kennen en de commissieleden gaan nooit allen je werk in het echt gezien hebben. Ga er vanuit dat het nog onbekend is en stel je dossier zo op.

Tracht verschillende dossiers en test-dossiers en teksten klaar te hebben, zodat je altijd iets kan uitkiezen om op voort te werken.

Vraag een artiest/kunstwerker die je goed kent om een aanbevelingsbrief te schrijven. Dit wordt niet gevraagd maar werkt goed als een soort van samenvatting voor de commissie en het helpt jou ook om een goede ‘externe’ blik te laten krijgen op je werk.

De ruimte om een dossier te schrijven online is eerder beperkt, verwijs naar goede, overzichtelijke online bronnen zoals je eigen website, instagram of de website van de plek waarmee je samenwerkt.

Bedenk vooral dat alle beoordelingen niet persoonlijk zijn, in het Vlaams kunstlandschap worden vele diverse, verschillende soorten artiesten en praktijken samen beoordeeld, dat kan soms een appelen-peren vergelijking bij de commissie opleveren waardoor je aanvraag negatief beoordeeld wordt ondanks de positieve beoordeling en intrinsieke kwaliteiten. Trek het je niet aan, gebruik de
(eventuele) repliek om te verbeteren en dien opnieuw in.

En vooral , twijfel nooit aan jezelf, het is maar een dossier 🙂 Je werk is van jou en van niemand anders.”

— Yannick Ganseman, Beeldend kunstenaar

________________________________________________________________________________________________________________________________

==> Schrijf ter zake met betrekking tot het project: wie, wat, waar, wanneer en waarom.

==> Duid het belang van de beurs/subisidie in kader van het project en het carriereplan.

==> Duid de toegevoegde waarde van het project voor het kunstenlandschap.

==> Vermijd anekdotiek.

==> Begroot in detail en voeg voldoende offertes toe om de bedragen te staven.

==> Voeg intentiebrieven toe voor de samenwerkingen en partners.

==> Voeg een introducered overzichtelijk, chronologisch portfolio toe.

______________________________________________________________________________________________________________________________

“Tijd is heel belangrijk. Begin op tijd. Neem de tijd om je dossier te structureren en te onderbouwen. Het lijkt me heel belangrijk dat een dossier goed opgebouwd is, goed doordacht overkomt en niet snel-snel bedacht lijkt. 

En een heel belangrijke tip bij het schrijven over jezelf, je werk / praktijk en je specifieke project: schrijf altijd alsof het voor iemand is die nog nooit iets van je werk gezien / gehoord of gelezen heeft. En stel jezelf bij elke stap in je voorgestelde project de vraag ‘waarom?’. Zo wordt de tekst (en daarmee het dossier) helder en onderbouwd.”

— Tamara Beheydt, kunsthistorica en schrijver

 

Engagement

close

NICC

NICC