NICC

X

Terugvordering culturele activiteitenpremie

Wat te doen wanneer je culturele activiteitenpremie teruggevorderd wordt?

Betaal zeker niet onmiddellijk terug!

Waarom niet?

Er bereiken ons steeds meer berichten van dossiers die mits enige argumentatie en communicatie met de administratie opgelost geraken en de eis tot terugbetaling dus wordt  ingetrokken.

Belangrijk om te weten wanneer je reageert:

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 staat te lezen ‘De premieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.’ Dit werd pas later aangepast in de algemene voorwaarden op de website van de Vlaamse overheid. Het Besluit van de Vlaamse Regering vind je hier: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-10/BVR_culturele_activiteitenpremie.pdf

Of in het Staatsblad: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=20-10-29&numac=2020015877

Het pdf-document getiteld ‘Vragen en antwoorden over de culturele activiteitenpremie’ is zeer vaak gewijzigd zonder dat dit duidelijk gecommuniceerd werd. De voorwaarden verbonden aan de premie werden op deze manier regelmatig aangepast. Inmiddels zijn verschillende versies van volgende data teruggevonden: 13.10.2020, 21.10.2020, 16.03.2021 en 09.11.2021.
In de versie van 16.03.2021 staat te lezen dat ‘alle toezichten in 2021’ zullen uitgevoerd worden. Dat is later ingetrokken.
In de meeste mails van de administratie wordt om een antwoord op zeer korte termijn (meestal enkele dagen) gevraagd. Deze eis is niet wettelijk onderbouwd. Het is dus perfect mogelijk om uitstel van antwoord te vragen. Op die manier gun je jezelf meer tijd om advies in te winnen en een sterke argumentatie te formuleren.
We weten via Cultuurloket dat 50% van de verantwoordingen worden gecontroleerd. Dat betekent dat de andere 50% ontvangers van de premie dus niet met een terugvordering te maken krijgen, ongeacht of ze uiteindelijk aan de voorwaarden voldeden of niet.

Meer informatie en hulp:

Contacteer Cultuurloket. Hun diensten zijn gratis en bovendien gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Zij zijn er om correcte informatie en advies  te verschaffen en kunnen concreet helpen bij het formuleren van antwoorden op de communicatie van de administratie.
Schakel eventueel juridische hulp in, maar blijf vooral steeds zakelijk en geduldig in de communicatie. Het hanteren van dreigende taal naar de administratie kan een averechts effect hebben.

Nog interessant om in gedachten te houden:

De communicatie rond de culturele activiteitenpremie was steeds zeer vaag en wisselend, niet alleen waar het de voorwaarden betreft. Meer informatie daarover in dit artikel:

https://hart-magazine.be/artikels/over-de-terugvordering-van-activiteitenpremies

Er is over de terugvorderingen van de culturele activiteitenpremies contact opgenomen met Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, die de problematiek onderzoekt. Wordt dus mogelijk vervolgd.

Engagement

close

NICC

NICC