NICC

X

Oproep om kunstenaarsvisa voor 1 juli aan te vragen | Call to apply for artist visas before Juli 1th

NL Belangrijke update voor kunstenaars en kunstenaarsvisum-aanvragers!

Als je voor 1 juli je kunstenaarsvisum aanvraagt, krijg je volgend jaar (2024) automatisch je kunstwerkattest.

➡➡Kunstenaars die tussen juli en december 2023 willen werken (op basis van vb. 1bis contract), dienen best nu al een aanvraag voor een kunstenaarsvisum in. De behandeling duurt namelijk enkele maanden. (Artikel 1bis is er voor autonome kunstenaars met een kunstenaarsvisum die niet onder gezag van een werkgever vallen, maar wel een loon (géén kostenvergoeding) krijgen uitbetaald van de opdrachtgever: Met een kunstenaarsvisum toon je aan dat je artistieke prestaties levert.)

➡➡Het aanvraagportaal voor kunstwerkattesten wordt vanaf 1 november operationeel.

➡➡Studenten kunnen nu al een aanvraag indienen, een diploma is niet vereist.

➡➡Er bestaat een wettelijk vermoeden (praesumptio juris) voor visumaanvragers waardoor ze drie maanden kunnen werken in afwachting van een beslissing van de commissie (onder toepassing van artikel 1bis). 

➡➡Tussen 1 juli en 31 december wordt er gewerkt aan een alternatief voor kunstenaars om onder artikel 1bis te werken. 

➡➡➡Het is dus erg aan te raden om visumaanvragen vóór 1 juli 2023 in te dienen dit kan via de website Artist@Work.

 

Meer info via de webpagina van Cultuurloket.  

 

We hopen dat deze samenvatting behulpzaam is!

 

EN Important update for artists and artist visa-applicants!

If you apply for your artist visa before July 1, you will automatically receive your kunstwerkattest next year (2024).

➡➡ Artists who wish to work between July and December 2023 can already submit their applications (based on e.g. 1bis contract), it is best to apply for an artist visa now. This is because processing takes several months. (Article 1bis is for autonomous artists with an artist visa who are not under the authority of an employer, but are paid a salary (not an expense allowance) by the client: With an artist visa, you show that you provide artistic services).

➡➡The application portal for kunstwerkattesten will be operational from November

➡➡Students can already apply, a diploma is not required.

➡➡There is a legal presumption (praesumptio juris) for visa applicants, allowing them to work for three months while awaiting a decision.

➡➡Between July 1 and December 31, an alternative is being developed for artists to work under Article 1bis.

➡➡➡Thus, it is highly recommended to submit visa applications before July 1, 2023, you can do so via the website Artist@Work.

 

More info via the webpage of Cultuurloket.

 

We hope this summary is helpful!

 

Engagement

close

NICC

NICC