NICC

X

Open Call: Donate Art Publications to Mystetska Biblioteka | Schenk kunstpublicaties aan Mystetska Biblioteka

EN Donate your art publications to the Mystetska Biblioteka in Lviv (UKR)!

Mystetska Biblioteka is a new cultural institution in Lviv (estimated opening in September 2023), dedicated to the analysis, collection, presentation, and recognition of publications on art, art books, photo books, self-published books, zines, and limited edition artworks. The curated program of the library is developed by the team of the Ukrainian Press istpublishing.

Their mission is to support and develop the book ecosystem in Ukraine and worldwide. They strive to increase the importance of the book industry, provide a platform for publishers, illustrators, and artists, and foster communication and exchange within the book industry both locally and internationally.

NICC wants to support Mystetska Biblioteka by spreading its invitation to artists, publishers, and art enthusiasts to contribute to its expanding collection, and by facilitating a drop-off point before the publications are brought to Lviv.

All donations of art books, photo books, self-published books, zines, and limited edition artworks that enrich the collection and contribute to the cultural diversity of Mystetska Biblioteka, are more than welcome!

Submission Guidelines:

  • The preferred language for donated publications is English (exceptions can be made when the object consists largely of images).
  • As stated above: the Mystetska Biblioteka welcomes a wide variety of art publications; publications on art, art books, photo books, self-published books, zines, and limited edition artworks.
  • You can drop off your donations at the following locations during the following times:

 

==> NICC Vitrine in Brussels (Lambert Crickxstraat 1, Anderlecht): 18/07/2023, 12:00-19:00

==> NICC Vitrine in Brussels (Lambert Crickxstraat 1, Anderlecht): 26/07/2023, 12:00-19:00

==> Kunstenbibliotheek in Ghent (Godshuizenlaan 2A): 16-30/08/2023 according to the opening hours of the library

==> Frans Masereel Centrum in Kasterlee (Masereeldijk 5): 25-27/08/2023, 13:00-17:00

==> Bibliotheek KASK Antwerpen (Mutsaardstraat 31): 28-30/08/2023, according to the opening hours of the library

 

  • For questions about the dropping off of donations: contact [email protected]
  • Donations will become a permanent part of the Mystetska Biblioteka collection and will be made accessible to the public.

 

By participating in this open call, you will contribute to the growth of the art book ecosystem and help establish long-term relationships within the book industry in Ukraine and abroad. 

NICC is happy to be able to support this initiative and we look forward to your valuable contributions and thank you for supporting this mission!

 

NL Schenk uw kunstpublicaties aan de Mystetska Biblioteka in Lviv (UKR)!

Mystetska Biblioteka is een nieuwe culturele instelling in Lviv (opening verwacht in september 2023), gewijd aan de analyse, verzameling, presentatie en erkenning van publicaties over kunst, kunstboeken, fotoboeken, zelfgepubliceerde boeken, zines en kunstwerken in beperkte oplage. Het programma van de bibliotheek wordt ontwikkeld door het team van de Oekraïense uitgeverij istpublishing.

Hun missie behelst het ondersteunen en ontwikkelen van het boekenecosysteem in Oekraïne en wereldwijd. Ze streven ernaar het belang van de boekenindustrie te vergroten, een platform te bieden voor uitgevers, illustratoren en kunstenaars, en uitwisselingen binnen de boekenindustrie te bevorderen, zowel lokaal als internationaal.

NICC wil Mystetska Biblioteka ondersteunen door kunstenaars, uitgevers en kunstliefhebbers uit te nodigen bij te dragen aan de groeiende collectie en door een drop off punt te faciliteren in België, waarna de kunst publicaties naar Lviv worden gebracht.

Alle donaties van kunstboeken, fotoboeken, zelfgepubliceerde boeken, zines en kunstwerken in beperkte oplage die de collectie verrijken en bijdragen aan de culturele diversiteit van Mystetska Biblioteka, zijn meer dan welkom!

Richtlijnen voor inzending:

  • De voorkeurstaal voor gedoneerde publicaties is Engels (uitzonderingen kunnen worden gemaakt als het object grotendeels uit afbeeldingen bestaat).
  • Zoals hierboven vermeld: verwelkomt de Mystetska Biblioteka een grote verscheidenheid aan kunstpublicaties; publicaties over kunst, kunstboeken, fotoboeken, zelfgepubliceerde boeken, zines en kunstwerken in beperkte oplage.
  • U kunt uw schenkingen afgeven op de volgende locaties tijdens de volgende momenten:  

 

==> NICC Vitrine te Brussel (Lambert Crickxstraat 1, Anderlecht): 18/07/2023, 12:00-19:00

==> NICC Vitrine te Brussel (Lambert Crickxstraat 1, Anderlecht): 26/072023, 12:00-19:00

==> Kunstenbibliotheek te Gent (Godshuizenlaan 2A): 16-30/08/2023 volgens de openingsuren van de bibliotheek

==> Frans Masereel Centrum te Kasterlee (Masereeldijk 5): 25-27/08/2023, 13:00-17:00

 

  • Voor vragen over het afgeven van donaties: neem contact op met [email protected]
  • De schenkingen zullen permanent deel uitmaken van de collectie van de Mystetska Biblioteka en toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.

 

Door deel te nemen aan deze open call draagt u bij aan de groei van het ecosysteem van het kunstboek en helpt u langetermijnrelaties op te bouwen binnen de boekenindustrie in Oekraïne en daarbuiten.

NICC is gelukkig dat we dit initiatief kunnen ondersteunen en we kijken uit naar uw waardevolle bijdragen en danken u voor uw steun aan deze missie!

Engagement

close

NICC

NICC