NICC

X

NICC vraagt in brief aan Commissie Beeldende Kunst historische strijd te voeren voor de individuele kunstenaar

NICC vraagt in brief aan Commissie Beeldende Kunst historische strijd te voeren voor de individuele kunstenaar:

Geachte leden van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunsten,

Reeds jaren ijvert NICC voor een substantiële verhoging van de rechtstreekse ondersteuning van de
individuele beeldende kunstenaars. In de periode 2001-2009 bedroeg het totale subsidiebedrag
voor de individuele beeldende kunstenaars steeds ca. 750.000 € per jaar, een fractie van wat
toegekend werd aan tussenpersonen. In 2010 is dit minimale bedrag voor de scheppers van
beeldende kunst plots gereduceerd tot iets meer dan 500.000 €. Deze drastische verlaging is de
voorbije 2 jaren gecontinueerd.
De Minister van Cultuur heeft nu beslist om het aandeel voor projectmiddelen, waaronder de
rechtstreekse ondersteuning aan individuele kunstenaars, in de totale beschikbare middelen voor
de kunstensector van 3 naar 10 % te verhogen, ten nadele van de structurele ondersteuning aan
organisaties. NICC heeft er op alle beslissingsniveaus herhaaldelijk op gewezen dat zich hier een
unieke kans aandient om de disproportie tussen de ondersteuning van organisaties en die van
individuele kunstenaars in bepaalde mate te corrigeren. Zowel kabinetsmedewerkers als
steunpunten en diverse grote organisaties in het veld stonden positief tegenover onze eis om
minstens 1 miljoen € van dit bedrag te reserveren voor steun aan individuele kunstenaars uit alle
disciplines.

Lees volledige Brief hier: Volledige brief

Engagement

close

NICC

NICC