NICC

X

NICC-Stage | NICC-internship

NL Het accademisch schooljaar is begonnen, de curicula moeten vastgelegd worden en stageplekken dienen gekozen te worden.

Ideaal moment om aan te kondigen dat NICC zoekt naar een gemotiveerde stagiair (m/v/x) om ons team te versterken!

Wat bieden wij?

 

 • Een boeiende stageplaats in Brussel (deels digitaal is bespreekbaar)
 • Een gevarieerd takenpakket, in samenspraak samen te stellen
 • Een breed netwerk met de kunstensector
 • Boeiende praktijkgerichte ervaring
 • Tussenkomst in vervoerskosten

 

Wij zoeken iemand die:

 

 • Affiniteit heeft met de beeldende kunstensector
 • Initiatief neemt
 • Zelfstandig kan of wil leren werken
 • Analytisch en kritisch kan denken

 

De volledige vacature vind je hier.

📨 Als je geïnteresseerd bent of vragen hebt, stuur ons dan een e-mail via anyuta@nicc.be

 

EN The accademic school year has begun, curricula need to be fixed and internships need to be chosen. 

Ideal time to announce that NICC is looking for a motivated intern (m/f/x) to join our team!

What do we offer?

 

 • An exciting internship in Brussels (partly digital is negotiable) 
 • A varied range of tasks, put together by mutual agreement
 • A broad network with the arts sector
 • Fascinating hands-on experience
 • Reimbursement of transport costs

 

We are looking for someone who:

 

 • Has an affinity with the visual arts sector
 • Takes initiative
 • Can or wants to learn to work independently
 • Can think analytically and critically

 

The full job posting can be found here.

📨 If  you are interested or have any questions, send us an email via anyuta@nicc.be

 

Engagement

close

NICC

NICC