NICC

X

NICC ontmoet minister Schauvliege en bepleit de essentiële onderdelen voor een performant Vlaams kunstenaarsbeleid

Op 25 oktober 2012 had NICC een ontmoeting met minister van Cultuur Joke Schauvliege over de manieren waarop een herziening van het Kunstendecreet en de recente herverdeling tussen 90% structurele middelen voor organisaties en 10% projectmatige middelen, waaronder de rechtstreekse ondersteuning aan individuele kunstenaars, maximaal kunnen ingezet worden ten voordele van de individuele (beeldende) kunstenaar.

(…) Graag willen wij onze specifieke kennis aanbieden om een systeem te helpen uitwerken waarbij uw beslissing om 10 % van de middelen te reserveren voor projectmatige ondersteuning uitmondt in een verbeterde en verhoogde ondersteuning van de individuele beeldende kunstenaars.

Wij zijn ook zeer verheugd dat ons pleidooi voor een stevig aankoopbudget voor actuele kunst als investering in toekomstig erfgoed van Vlaamse kunstenaars in u een luisterend oor vond. U was blijkbaar gecharmeerd te horen dat aankoop van werk door de overheid de carrière van die kunstenaar een boost geeft. Zo zwengelt de overheid dus de economie in de kunstensector aan en doet ze tegelijkertijd de waarde van haar eigen aankopen stijgen. Een return-on-investment wanneer kunstenaars met overheidsgeld gefinancierd werk nadien verkopen aan particuliere collectioneurs of aan de overheid zelf, kan een krachtig instrument zijn om het Vlaams Parlement te overtuigen. (…)

Lees volledige brief hier 

Engagement

close

NICC

NICC