NICC

X

Marie Zolamian vs. Mosaico Di Due

NL Hoopvol nieuws voor onze sector!

Het derdenverzet van Mosaico Di Due tegen het eerdere vonnis van 3 juni 2022 (waar Marie Zolamian en de Vlaamse gemeenschap partij waren) is ongegrond verklaard; Marie Zolamian is door de rechtbank erkend als enige rechtmatige auteur van de mozaïek “Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen”, 2022.

We zijn bij NICC heel gelukkig dat het recht aan de kant van de kunstenaar staat. Daarnaast zijn we ook heel enthousiast om te melden dat een detail van de mozaïek (=> Tekening n°190 voor Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen, detail “De schilder en zijn vrouw” van Meester van Frankfurt 1496, 2019. Commissioned by the Flemish Community) deel zal zijn van de eerstvolgende NICC-editiemap, waarover binnenkort meer info!

Het volledige vonnis kun je hier vinden.

NICC schreef een brief ter ondersteuning van Marie Zolamian, lees hem hier.

Meer info:
Artikel in DeStandaard
Artikel in DeMorgen
Toekenning Prix de Lanchelevici 2023 aan Marie Zolamian

 

EN Hopeful news for our sector!

Mosaico Di Due’s third-party opposition to the earlier judgment of 3 June 2022 (to which Marie Zolamian and the Flemish community were parties) was declared unfounded; Marie Zolamian was recognised by the court as the sole legitimate author of the mosaic “Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen”, 2022

We at NICC are very happy that the law is on the side of the artist. In addition, we are also very excited to announce that a detail from this mosaic  (=> Drawing n°190 for Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen, detail “De schilder en zijn vrouw” van Meester van Frankfurt 1496, 2019. Commissioned by the Flemish Community) will be part of the next NICC editions folder, about which more info soon! 

The full verdict can be found here.

NICC wrote a letter in support of Marie Zolamian, read it here.

More info:
Artikel in DeStandaard
Artikel in DeMorgen
Toekenning Prix de Lanchelevici 2023 aan Marie Zolamian

 

FR Des nouvelles pleines d’espoir pour notre secteur !

La tierce opposition de Mosaico Di Due au précédent jugement du 3 juin 2022 (auquel Marie Zolamian et la communauté flamande étaient parties) a été déclarée infondée ; Marie Zolamian a été reconnue par le tribunal comme l’autrice exclusive de la mosaïque “Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen”, 2022.

Au NICC, nous sommes très heureux que la justice soit du côté de l’artiste. En outre, nous sommes très enthousiastes d’annoncer qu’un détail de cette mosaïque  (=> Le dessin n°190 pour  Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen, detail “De schilder en zijn vrouw” van Meester van Frankfurt 1496, 2019. Commissioned by the Flemish Community) fera partie du prochain dossier d’édition du NICC, à propos duquel nous aurons bientôt plus d’informations !

Le verdict complet est disponible ici.

La NICC a écrit une lettre de soutien à Marie Zolamian, lisez-la ici.

Plus d’info:

Artikel in DeStandaard
Artikel in DeMorgen
Toekenning Prix de Lanchelevici 2023 aan Marie Zolamian

Engagement

close

NICC

NICC