NICC

X

Focusgroep zelfstandige kunstenaars | Focus group self-employed artists

NL OPROEP ZELFSTANDIGE KUNSTENAARS

Op vraag van vakbonden buigt de federale overheid zich over het sociale statuut van zelfstandige kunstenaars. Als NICC worden we gevraagd om input te formuleren vanuit de positie van de individuele beeldende kunstenaars.

NICC ijvert mee voor het oprichten van een sociaal overleg voor zelfstandige kunstenaars. We steunen hiervoor op input van zelfstandige kunstenaars. Neem online deel aan onze focusgroep op 13/06 van 14:00-16:00 en vertel ons wat jullie nodig hebben aan sociale bescherming; een minimum uurloon, bescherming van moederschap, arbeidsongevallenverzekering etc.

We kijken ernaar uit om je inzichten en perspectieven te horen!

De meeting gaat online door via deze link. Er wordt een vergoeding van €40 voorzien voor zij die deelnemen aan de focusgroep buiten werkcontext. 

 

EN CALL FOR SELF-EMPLOYED ARTISTS

At the request of unions, the federal government is looking into the social status of self-employed artists. As NICC, we are being asked to formulate input from the position of individual visual artists.

NICC participates to establish a social dialogue for self-employed artists. We rely on input from independent artists. Join our focus group online on 13/06 from 14:00-16:00 and tell us what you need in terms of social protection; a minimum wage, maternity protection, work accident insurance, etc.

We look forward to hearing your insights and perspectives!

The meeting takes place via this link. A fee of €40 is provided for those who participate in the focus group outside of work context. 

Engagement

close

NICC

NICC