NICC

X

Focusgroep: loopbanen beeldend kunstenaars – zorg & welzijn

20 mrt 2024
Publiek gesprek・Kunstenpunt, Brussel
Wat betekent fysiek en mentaal welzijn in een omgeving met veel druk?

Wat betekent fysiek en mentaal welzijn in een omgeving met veel druk? Hoe ga je om met stress, burn-out, ziekte? En hoe zorg je voor balans in je leven zodat je je artistieke praktijk kan blijven ontwikkelen?
NICC en Kunstenpunt willen zich buigen over duurzame loopbanen in de beeldende kunstensector. In onze voorbereidende gesprekken hebben we vastgesteld dat welzijn en zorg essentiële, maar vaak onderbelichte, elementen zijn in de duurzame ontwikkeling van carrières in de kunstwereld.

We geloven dat door samen te komen en ervaringen te delen, we een platform kunnen creëren voor open dialoog en ondersteuning. Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan onze focusgroep.

 

Focusgroep

Woensdag 20 maart, 10:00 tot 13:00

Locatie: Kunstenpunt / NICC, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel

We starten met een kleine focusgroep (maximum 10 deelnemers) die de plenaire sessie zal voorbereiden, door begrippen als ‘zorg’ en ‘welzijn’ in een loopbaan beeldende kunst te exploreren. De focusgroep zal ook mogelijke formats voor het traject oplijsten, zoals bijvoorbeeld workshops, presentaties, panelgesprekken.

 

Praktisch

NICC en Kunstenpunt nodigen 10 kunstenaars en kunstwerkers uit om deel te nemen aan de focusgroep. Kunstenaars die zich engageren om bij te dragen aan de focusgroep krijgen een vergoeding van 150€ voor 3 uren (zonder BTW). De voertalen van het gesprek zijn Nederlands en Engels.

 

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het focusgesprek op 20 maart? Meld je aan via dit formulier voor vrijdag 8 maart.

Er zal een selectie van 10 deelnemers plaatsvinden. Op dinsdag 12 maart communiceren we wie de 10 deelnemers zullen zijn.

 

>>> Stel je hier kandidaat

 

Vragen?

Contacteer Anyuta W. Snauwaert ([email protected]) of Lissa Kinnaer ([email protected])

 

———

Focus group visual arts on artists’ careers: Care & Wellbeing

20 Mar 2024
Public talk・Flanders Arts Institute, Brussels
How do you ensure balance in your life so that you can continue to develop your artistic practice?

What does physical and mental wellbeing mean in a high-pressure environment? How do you ensure balance in your life so that you can continue to develop your artistic practice?

NICC and Flanders Arts Institute want to look at sustainable careers in the visual arts sector. In our preliminary discussions, we identified that wellbeing and care are essential, but often underexposed, elements in the sustainable development of careers in the arts.

We believe that by coming together and sharing experiences, we can create a platform for open dialogue and support. Therefore, we invite you to participate in our focus group.

 

Focus group

We will start with a small focus group (maximum 10 participants) that will prepare the plenary session, by exploring concepts such as ‘care’ and ‘well-being’ in a career in visual art. The focus group will also list possible formats for the track, e.g. workshops, presentations, panel discussions.

 

Practical information

Wednesday March 20, 10 am – 1 pm

Flanders Arts Institute/ NICC, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussels

NICC and Kunstenpunt invite 10 artists and art workers to participate in the focus group. Artists who commit to contribute to the focus group will receive a fee of 150€ for 3 hours (excluding VAT). The meeting will take place in Dutch and in English.

 

Do you want to participate?

Are you interested in participating in the focus discussion on 20 March? Sign up using this form by Friday 8 March.

There will be a selection of 10 participants. On Tuesday, March 12, we will communicate who the 10 participants will be.

>>> Register here

 

Any questions?

Contact Anyuta W. Snauwaert ([email protected]) or Lissa Kinnaer ([email protected])

Engagement

close

NICC

NICC