NICC

X

Feedback Kunstendecreet

NL SECTORNIEUWS

De SARC – sectorraad Kunsten en Erfgoed – houdt een uitgebreide evaluatie van het Kunstendecreet. Dankzij de inzet van Carlo Van Baelen is de Artiesten Coalitie op dinsdag 23 mei uitgenodigd om hierover feedback te geven vanuit het zicht van kunstenaars en/of  ‘artist run’ organisaties. Anyuta Wiazemsky Snauwaert en Katrien Reist zullen er in naam van de AC spreken.

We willen jullie graag vragen het volgende vragenformulier  in te vullen en onder collega-kunstenaars te verspreiden.

Het gaat zowel om reacties op de structurele ronde als voor de projecten- en werkbeurzen en andere subsidies.  

Wij zullen ervoor zorgen dat dit in een document terechtkomt, dat we daar zullen verdedigen. 

 

EN  SECTOR NEWS

The SARC – Arts and Heritage sector council – is conducting an extensive evaluation of the Arts Decree. Thanks to the efforts of Carlo Van Baelen, the Artist Coalition was invited on Tuesday 23 May to provide feedback from the point of view of artists and/or artist-run organisations. Anyuta Wiazemsky Snauwaert and Katrien Reist will speak on behalf of the AC.

We would like to ask you to fill out  the following questionnaire and distribute it among fellow artists.

It concerns reactions to the structural round as well as to project and work grants and other subsidies.

We will ensure that this ends up in a document, which we will defend there.

 

Engagement

close

NICC

NICC