NICC

X

Pitch een nieuwe werkgroep tijdens NICC x 25 | Pitch a new working group during NICC x 25

NL Ben je op zoek naar mensen om een project te starten, wil je een dialoog openen over een specifiek sociaal-cultureel onderwerp of vraagstuk? Pitch je voorstel voor een nieuwe NICC-werkgroep!

Door de jaren heen heeft NICC uitwisselingsplatforms gecreëerd waar individuele kunstenaars en culturele agenten samen kunnen komen om van elkaar te leren, waaruit synergieën, samenwerkingen en discoursen kunnen ontstaan. Het is de wens van NICC om voortdurend betrokken te zijn bij het sociaal-culturele landschap waarin we ons bewegen, en we zijn van plan zijn 25-jarige geschiedenis te vieren door naar het heden en de toekomst te kijken.

Op zondag de 10e vanaf 16.00 uur willen we tijdens het Publieksprogramma van de tentoonstelling NICC x 25 in S.M.A.K. ruimte geven aan kunstenaars om samen te komen en vrijelijk ideeën, projecten, behoeften uit te wisselen.

Je kunt je voorstel live of met een korte video pitchen, van 2 tot 5 minuten. Geïnteresseerd? Neem dan vóór 5 december contact op via [email protected] OF vul dit formulier in: https://forms.gle/QEtVRUnDZL5iV6bn7.

Een tip om een goede pitch te maken: bedenk een kortetermijndoel, wat wil je over een jaar bereikt hebben.

Wanneer? Zondag 10.12.2023

Hoe laat? Vanaf 16.00 uur

Waar? Auditorium S.M.A.K. Gent

 

EN Are you looking for people to start a project, do you want to open a dialogue on a specific socio-cultural topic or issue? Pitch your proposal for a new NICC working group!

Over the years, NICC has been creating exchange platforms where individual artists and cultural agents can come together to learn from each other, from which synergy, collaborations and discourses can emerge. It is NICC’s wish to constantly engage with the socio-cultural landscape in which we move, and we intend to celebrate its 25 years of history by looking at the present and future.

On Sunday 10th from 4pm, during the Public program of the exhibition NICC x 25 at S.M.A.K., we want to give space to artists to get together and freely exchange ideas, projects, needs.

You can pitch your proposal live or with a short video, from 2 to 5 minutes. Interested? Please reach out before December 5 via [email protected] OR fill in this form: https://forms.gle/QEtVRUnDZL5iV6bn7.

A tip to make a good pitch – think of a short term goal, what would you like to have achieved in a year’s time.

When? Sunday 10.12.2023

What time? From 4pm

Where? Auditorium S.M.A.K. Ghent

Engagement

close

NICC

NICC