NICC

X

NICC Membership

(English below)

NICC is een non-profit initiatief dat wordt beheerd door en voor kunstenaars. Het is opgericht door professionele beeldende kunstenaars om hun belangen te behartigen. Ons doel is om een kwalitatief sociaal kader op te zetten waarbinnen de autonome artistieke praktijk zich professioneel kan ontwikkelen.

NICC fungeert als bemiddelaar tussen beeldende kunstenaars en de overheid, kunstorganisaties en andere actoren in het culturele veld. Naast een programma van sociale acties, reflectie en onderzoek presenteert NICC een artistiek programma van lezingen, tentoonstellingen, symposia en presentaties over hedendaagse professionele kunstpraktijken.

Onze activiteiten worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. De voorwaarde voor het ontvangen van deze financiering is echter dat NICC instaat voor 7,5% van de totale kosten. Door lid te worden, help je kunstenaars een stem te geven.

Het NICC-lidmaatschap geldt nu voor het leven, wat betekent dat je slechts één keer hoeft te abonneren. De voorwaarde om lid te worden van de non-profit organisatie is:

  • Een sterke affiniteit hebben met de hedendaagse kunsten.
  • De missie en visie van NICC onderschrijven (lees hier).

Elke professionele beeldende kunstenaar kan lid worden van NICC. Professioneel zijn betekent niet dat je 100% van je inkomen verdient met je kunstenaarschap. We vragen je wel om een bewijs van je praktijk op te sturen:

  • Je hebt een masterdiploma in de kunsten en/of een artwork certificaat.
  • Heb je geen van bovenstaande, bezorg ons dan je CV, portfolio en een motivatiebrief.

Vul dit formulier in en bevestig je de aanvraag door een financiële bijdrage (een bedrag naar keuze) over te maken naar deze bankrekening: BE79 7350 4576 9133. Als je een donatie doet, vermeld dan ‘NICC-lidmaatschap’ in de beschrijving. Je kunt deze bijdrage indien gewenst jaarlijks doen. Bedankt!

Als NICC-lid blijf je maandelijks op de hoogte van al onze activiteiten, evenementen en projecten. Je ontvangt een lidkaart en elk jaar ontvang je een boekje met een overzicht van onze acties.

_________________

 

NICC membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between visual artists and the government, art organisations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposia, and presentations on contemporary professional art practices.

The Flemish Government funds our activities. The prerequisite for receiving this funding, however, is that NICC stands in for 7,5% of the total costs. By becoming a member you help give a voice to artists.

The NICC membership now lasts for a lifetime, this means you only have to subscribe once. The prerequisite for becoming a member of the non-profit organisation is:

  • To have a strong affinity with the contemporary arts.
  • To endorse NICC’s mission and vision (read here).

Any professional visual artist can become a NICC member. Being ‘professional’ does not mean that you have earn 100% of your living with your artistic practice. We do ask you to send some evidence of your practice:

  • You have a master diploma in the arts and/or an artwork certificate.
  • If you don’t have any of the above, please provide us with your CV, portfolio and a motivation letter.

Fill in this form and confirm your application by making a financial contribution (an amount of your choosing) to this bank account: BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention ‘NICC membership’ in the description bar. You may make this contribution yearly if desired to do so. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, events, and projects. You will receive a membership card and every year you will receive a booklet with an overview of our actions.

Become a NICC member.

Become a member

NICC

X

NICC Newsletter

NL NICC is een non-profit initiatief dat wordt beheerd door en voor kunstenaars. Het is opgericht door professionele beeldende kunstenaars om hun belangen te behartigen. Ons doel is om een kwalitatief sociaal kader op te zetten waarbinnen de autonome artistieke praktijk zich professioneel kan ontwikkelen.

Wil je op de hoogte blijven van onze open calls, initiatieven en het meest recente sectornieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen.

__________

EN NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

Want to stay up to date about our open calls, initiatives and latest sector news? Subscribe to our newsletter and receive updates and invitations.

Subscribe

NICC

NICC

NICC