close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2023'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Zonder Kunstenaars Geen K...
'Less Is Less' edition
Lázara Rosell Albear, Si...
NICC editiemap 2018
NICC editiemap 2017
NICC editiemap 2015
Mo(u)vements, NICC editie...
NICC editiemap 1999
Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
Terugvordering culturele ...
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
Art Goes Public :: Toekomstscenario's voor Kunst in Opdracht

Boekvoorstelling & praktijkvoorbeelden ‘Kunst in opdracht 2006-2013’ gevolgd door panelgesprek  - georganiseerd door de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC

donderdag 5 maart, 17-19u

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

met: Koen van den Broek, Piet Coessens, Wapke Feenstra, Lieven Vantieghem, Eli Devriendt, Rolf Quaghebeur, Christian Verschelden, Frank Maes, Ivo Provoost (Provoost & Denicolai), Ulrike Lindmayr, Christophe Terlinden

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek ‘Kunst in opdracht 2006-2013’ organiseren de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC op donderdag 5 maart een publiek moment over kunst in opdracht.

Onder de noemer ‘ART GOES PUBLIC’ stellen kunstenaars, experts en opdrachtgevers gerealiseerde projecten van de voorbije jaren voor en bespreken ze tijdens een panelgesprek de rol en het belang van de regelgeving en het beleidskader voor kunst in opdracht of m.a.w over hoe actuele kunst een meerwaarde kan creëren in openbare gebouwen en de publieke ruimte.  

Kunst en de openbare ruimte zijn sinds mensenheugenis op velerlei manieren met elkaar verweven. Hoe verhouden publieke en artistieke ruimte zich tot elkaar? Waar beginnen en eindigen de grenzen van de artistieke en de publieke ruimte?

Hoe gaan opdrachtgevers, overheden en gebruikers van de publieke ruimte op diverse niveaus om met de artistieke invulling van de ruimte door kunstenaars? Op welke manieren en in welke verschillende domeinen kan de wisselwerking tussen het artistieke autonome werk, de publieke ruimte en haar gebruikers een kwaliteitsvolle meerwaarde creëren?

Kunstenaars, opdrachtgevers en artistieke adviseurs bespreken good practises, het belang van het traject dat ze gezamenlijk afleggen om tot een succesvol samengaan van artistieke en publieke belangen te komen.

De bevindingen van het panelgesprek worden meegenomen voor verder overleg met bevoegde beleidsmakers; met stedelijke overheden ter versterking van hun kunsten(aars)beleid en met de Vlaamse overheid ter versterking van het instrumentarium rond kunstopdrachten en publieke ruimte. 

Praktijkvoorbeelden en panelgesprek werken inspirerend voor opdrachtgevers die hetzij via het decreet ‘kunst in opdracht’ hetzij op eigen initiatief vernieuwende, waardevolle en duurzame artistieke projecten in de publieke en semi-publieke ruimte willen realiseren.

Die dag wordt ook het nieuwe boek 'Kunst in opdracht 2006-2013' voorgesteld met een overzicht van alle gerealiseerde projecten waarin de kunstcel in de voorbije jaren een rol heeft gespeeld. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) artistieke medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen.

Zowel in het boek, tijdens de projectpresentaties als in het panelgesprek wordt bijzondere aandacht besteed aan mogelijke toekomstscenario’s voor een hernieuwd beleid inzake kunst in opdracht.

Waar staan we in Vlaanderen met kunst in opdracht en welke kwesties zijn aan de orde in functie van een verdere professionalisering van het veld? Welk nieuw instrumentarium kan voor beleid en praktijk worden ontwikkeld met het oog op inhoudelijke verrijking en optimalisering? Welke dienstverlening en ondersteuning hebben kunstenaars en opdrachtgevers daarbij nodig? 

Een samenwerking tussen de kunstcel van het Team Vlaamse Bouwmeester en kunstenaarsorganisatie NICC

Meer info

Persbericht

 

 

 

Persfoto’s NICC

https://copy.com/ZN0xMC2xXfUGx0fW