close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2022'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Vacanza Permanente

 

In februari 2012 stelde het NICC aan Komplot een lijst voor met vrouwelijke kunstenaars voor een hedendaagse groepstentoonstelling. Komplot koos voor een post-feministische benadering van dit gegeven. Deze benadering impliceerde dat de termen "vrouw" en "kunstenaar" beschouwd worden als sociale categorieën die een reeks voorveronderstellingen inhouden, waarbij het mannelijke het vrouwelijke mede definieert en "niet-kunstenaars" "kunstenaars".

Het uitgangspunt voor deze curatoriële benadering van een groepstentoonstelling was het Franse magazine 'Art & Décoration', een assemblage van ideale uitdrukkingen en uiteenlopende kunststromingen, gaande van Art Nouveau tot design. Tegelijkertijd brengt dit magazine ook enkele voorveronderstellingen/stereotiepen van de vrouwelijke sekse naar voren, gaande van de rol van een vrouw in een huishouden tot vrouwelijke thema's in de kunst.

Komplot en NICC hebben de thema's van dit magazine in relatie gebracht met de titel van een werk van Kati Heck: 'Vast Werk' (2010-11), dat bestaat uit zeven tekeningen die de werkende en de niet-werkende mens uitbeelden, als antwoord op de verwachtingspatronen die een artistieke loopbaan met zich mee brengen. Zo komt de nadruk te liggen op het professionele statuut van de deelnemende kunstenaars.

 

De titel van het werk doet ook denken aan de film van Jim Jarmush 'Permanent Vacation' (1980). Het is een uitdrukking die de notie van productiviteit uitdaagt. Zowel de titel als de rol van een jonge zwerver in New York op zoek naar een doel, raken de tweedelige gedachte achter deze tentoonstelling aan: vast werk versus vast verlof. 

"Vacanza" Permanente (2006) is evenwel ook de titel van de film van de Spaanse undergroundregisseur Adolfo Arrieta. Hij realiseerde in Parijs o.a. de film 'Las intrigas de Sylvia Couski' (1975) waarin hij het verhaal vertelt van Sylvia Couski die de vrouw Carmen ervan probeert te overtuigen om de plaats van een beeldhouwwerk op een tentoonstelling in te nemen uit wraak tegenover haar echtgenoot de beeldhouwer. Een metafoor die perfect kadert binnen de achterliggende narratieve van travestie. Dit alles kan beschouwd worden als de laatste overlapping tussen de stereotiepen van gender en die van het kunstenaarschap.