close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to BE79 7350 4576 9133 with the message 'membership 2020'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
New folder with 6 edition...
New editions!
Standpunt NICC inzake actuele aanpassingen regelgevend kader 'Kunstenaarsstatuut'

Persmededeling 12.12.13


NICC - belangenbehartiger van de professionele beeldende kunstenaars - is van oordeel dat de ter tafel liggende aanpassingen van de regelgeving “kunstenaarsstatuut” inzake toegang tot en behoud van werkloosheidsuitkeringen bij het kabinet Werkgelegenheid van Monica De Coninck en de wetgeving inzake sociaal statuut bij het kabinet van minister Onkelinx
meer positieve dan negatieve elementen bevatten voor de individuele beeldende kunstenaar.

Met name:
1° De limitering van het toepassingsgebied voor artistieke prestaties tot het spektakelbedrijf zal verdwijnen. Eindelijk zullen ook beeldende kunstenaars op basis van artistieke prestaties in de eigen sector toegang kunnen verwerven tot de werkloosheidsreglementering.

2° Het toepassingsgebied van de cachetberekening in de werkloosheid wordt geopend voor alle prestaties van artistieke aard, zonder onderscheid tussen de kunstenaars. Waar totnogtoe alleen uitvoerende kunstenaars hiervoor in aanmerking kwamen, wordt nu de cachetregeling uitgebreid naar de voorheen uitgesloten groep van scheppende kunstenaars.

3° De bewijslast van artistieke prestaties in de werkloosheidregels wordt gehalveerd van 312 naar 156 dagen.

NICC wil deze positieve elementen in de voorgestelde aanpassingen graag nu gerealiseerd zien. Om vervolgens verder aan de onvolkomenheden te werken en de regelgeving maximaal te laten aansluiten op de concrete kunstenaarspraktijk. Ook en vooral de efficiënte werking van de commissie kunstenaars wil NICC nauwlettend mee aansturen: met name door minstens 1 vertegenwoordigende kunstenaar hierin te laten zetelen.
 
Sommigen roepen op om te protesteren tegen de in de nieuwe regelgeving vervatte verhoging van het referteloon bij toepassing van de cachetregeling van voorheen 39,21 € naar het niveau van het minimum gewaarborgd dagloon van 57,76 €. Een discussie hieromtrent kadert volgens NICC binnen een breder maatschappelijk debat over (tijdelijke) arbeid, lonen en sociale zekerheid. Niet binnen de voorgestelde aanpassing van de regelgeving inzake toegang tot en behoud van werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars.
 
Bijgevoegd de uitgebreide versie van ons standpunt dat tot stand gekomen is in samenspraak en overleg met oKo, VOBK, ACOD en ACV cultuur.