close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to BE79 7350 4576 9133 with the message 'membership 2020'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Le Machin Financier - Ivo...
De culturele proleet - Ro...
Dan Perjovschi
La Traque de l'Art - Jacq...
Mind map by Henk Visch
The unexamined Life is no...
Wanneer eindelijk een fat...
De klucht van de mossel e...
Verdacht! - Pieter Verme...
Evaluatie van het Kunsten...
Op de guillotine met de V...
Assepoester in het Vlaams...
Loon naar werken ?
Looking For Mr. Fairtrade
Luc Deleu
NICC formuleert aandachts...
NICC vraagt in brief aan ...
NICC ontmoet minister Sch...
Kunstenaars / Respect / V...
NICC, VOBK en OKO organis...
NICC formuleert Commentaa...
Deadline 1 december - Kun...
Oproep aan (beeldende) ku...
Art Goes Public :: Toekom...
Infosessies nieuw Kunsten...
NICC, State of the Arts e...
Workshop on Fair Art Prac...
Onderzoek socio-economisc...
Resultaten Inkomenspositi...
Uitnodiging Kunstenaars -...
Moeten beeldend kunstenaa...
NICC Spreekt met de admin...
Aanvragen voor kunstenaar...
Wat kunstenaars willen he...
Een uitgeknutseld kunsten...
Persbericht: Scheppende k...
Kunstenaar zoekt statuut
NICC reageert op advies v...
Wet van 2002 nog steeds n...
Standpunt NICC inzake act...
Symposium - Towards a Fai...
Debate Artist's Statute
Atelierbeleid NICC verzel...
Open Studio's 2012
Memorandum Beeldende Kuns...
Brug in De Schorre: funct...
Open Studio's 2016
Symposium MADE BY ARTISTS...
Open Studio's 2018
Bruikleenovereenkomst
Tentoonstellingsovereenko...
Koopovereenkomst kunstwer...
Verklaring op eer
Handleiding: werken met e...
Handleiding: werken met e...
Zonder Kunstenaars Geen K...
NICC is verhuisd naar Bru...
Verenigd Platform 'Sociaa...
Expo De autodidact verlen...
Deadlines aanvragen recht...
NICC ondersteunt alternat...
Respect betekent ook hier...
NICC ook terug in Antwerp...
International conference ...
NICC Since 1998
20 years NICC
New folder with 6 edition...
New editions!
NICC vraagt in brief aan Commissie Beeldende Kunst historische strijd te voeren voor de individuele kunstenaar

 

Antwerpen, 24 oktober 2012
 

Geachte leden van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunsten,

 

Reeds jaren ijvert NICC voor een substantiële verhoging van de rechtstreekse ondersteuning van de individuele beeldende kunstenaars. In de periode 2001-­‐2009 bedroeg het totale subsidiebedrag voor de individuele beeldende kunstenaars steeds ca. 750.000 € per jaar, een fractie van wat toegekend werd aan tussenpersonen. In 2010 is dit minimale bedrag voor de scheppers van beeldende kunst plots gereduceerd tot iets meer dan 500.000 €. Deze drastische verlaging is de voorbije 2 jaren gecontinueerd.

 

De Minister van Cultuur heeft nu beslist om het aandeel voor projectmiddelen, waaronder de rechtstreekse ondersteuning aan individuele kunstenaars, in de totale beschikbare middelen voor de kunstensector van 3 naar 10 % te verhogen, ten nadele van de structurele ondersteuning aan organisaties. NICC heeft er op alle beslissingsniveaus herhaaldelijk op gewezen dat zich hier een unieke kans aandient om de disproportie tussen de ondersteuning van organisaties en die van individuele kunstenaars in bepaalde mate te corrigeren. Zowel kabinetsmedewerkers als steunpunten en diverse grote organisaties in het veld stonden positief tegenover onze eis om minstens 1 miljoen € van dit bedrag te reserveren voor steun aan individuele kunstenaars uit alle disciplines.

 

Op uitdrukkelijk verzoek van uw commissie, het Agentschap en van het steunpunt BAM heeft NICC de voorbije maanden oproepen gelanceerd aan alle beeldende kunstenaars om niettegenstaande hun demotivatie door de historische benadeling, nu toch opnieuw aanvragen in te dienen voor projectbeurzen en ontwikkelingsgerichte subsidies. Ook met onze expliciete oproep aan individuele beeldende kunstenaars om zich kandidaat te stellen als lid voor de beoordelingscommissie in functie van een betere vertegenwoordiging van de individuele kunstenaars (meer dan 1 lid in de commissie) heeft NICC zijn verantwoordelijkheid opgenomen.

 

Na dit engagement van onzentwege hopen wij van harte dat u in uw beoordelingsprocedures en uw onderhandelingen met andere belanghebbenden een historische strijd zal voeren die leidt tot een financiële herwaardering van de inzet en creativiteit van de individuele Vlaamse beeldende kunstenaars.

 

Wij zijn er immers van overtuigd dat wij eenzelfde grote verantwoordelijkheidszin en engagement t.o.v. de rol en de positie van de individuele beeldende kunstenaar delen.

 

Hoogachtend,

 

Josine De Roover
in opdracht van de voltallige raad van bestuur van NICC vzw 

 

Volledige brief