close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2022'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Sectordebat - zonder kunstenaars geen kunst

NICC nodigt u graag uit om deel te nemen aan een publiek sectordebat

De precariteit van de (beeldend) kunstenaar blijft een relevant vraagstuk. Al decennia lang tracht men oplossingen te bieden voor de vaak schommelende en grillige arbeidsomstandigheden en inkomsten van kunstenaars. Het is pas recentelijk dat ook faire vergoedingen en practices in het debat worden opgenomen.
 

Zo ontwikkelde Kunstenpunt nog niet zo lang geleden een looncalculator voor de beeldende kunstensector. Working in The Arts, een initiatief van kabinet Vandenbroucke (Sociale Zaken), tracht dan weer de werking van de Commissie Kunstenaars, de werkloosheidsreglementering en de KVR te hervormen. Vertrekkende van deze laatste initiatieven brengt het NICC dan ook enkele gesprekspartners samen om rond deze initiatieven te reflecteren en debatteren.
 

Onderwerpen als:

Wat is een correcte verloning? En welk statuut is het meest aangepast aan de beeldende kunstenaar en diens autonome praktijk?


In hoeverre dragen fair pay en de hervorming van het kunstenaarsstatuut bij aan de versterking van de maatschappelijke positie van de beeldende kunstenaar?


In welke mate waren kunstenaars en belangenbehartigers betrokken bij de totstandkoming van de huidige voorstellen?


In hoeverre dragen fair pay en de hervorming van het kunstenaarsstatuut bij aan de professionalisering van de sector?

Aan welke andere maatregelen om de socio-economische positie van de kunstenaar te verstevigen wordt momenteel gewerkt of over nagedacht?
Welke rol kunnen (kunsten) organisaties en administratie, elk vanuit hun unieke positie in het kunstenlandschap, opnemen om samen de positie van de kunstenaar te versterken?
 

Het gesprekspanel zal bestaan uit:

- Katrien Reist voor State Of The Arts

- Dirk De Wit voor Kunstenpunt

- Tom Kestens voor Working In the Arts
- Natasja Mabesoone voor NICC

- Sarah Smolders als onafhankelijke kunstenaar
 

Moderator: Tobias van Royen (juridisch advies bureau Twee-Eiïge Drieling)

 

Wanneer: donderdag 7 april van 19u tot 21u

Waar: Aula Pand van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

 

De plaatsen zullen beperkt zijn dus wees er vroeg bij

 

beeld: 'Zonder Kunstenaars Geen Kunst', Nick Lodgers, M HKA, 2019/2020, Dodi Espinosa, foto M HKA / clinckx