close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to 001-3171926-05 with the message 'membership 2018'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

NICC Spreekt met de administratie over correcte beoordeling van de kunstenaar

1 augustus 2017

Geachte minister,

Geachte heer Sven Gatz,

Op 16 juni 2017 hadden wij het genoegen om met dhr. Luc Delrue, als afdelingshoofd van de administratie Kunsten en Erfgoed, een constructief gesprek te voeren over de actuele stand van zaken en de verdere ontwikkeling van de ondersteuning van professionele beeldende kunstenaars door de Vlaamse Gemeenschap en de mogelijke initiatieven die hieromtrent zowel binnen administratie op als op niveau van kabinet en Vlaamse Regering genomen kunnen worden.

Graag geven wij vanuit NICC, als belangenbehartiger van de professionele beeldende kunstenaars, al 20 jaar actief sinds 1998, u graag de belangrijkste aandachtspunten van dit gesprek mee en hopen ten zeerste dat we met u en uw kabinet hierover verder in gesprek kunnen treden.